skip to Main Content

PvdA en Senioren Partij Maastricht voelen college aan de tand over winkelcentrum Roserije

PvdA En Senioren Partij Maastricht Voelen College Aan De Tand Over Winkelcentrum Roserije

Een coalitiepartij én een oppositiepartij die samen optrekken. In de Maastrichtse politiek is dat lang niet altijd het geval. Wel als het gaat om de stand van zaken rond winkelcentrum Roserije en de ondergrondse parkeergarage op die plek. Zowel de PvdA (oppositie) als de Senioren Partij Maastricht (coalitie) is van mening dat de bewoners van de wijk De Heeg, waar het grotendeels leegstaande winkelcentrum is gevestigd al veel te lang aan het lijntje worden gehouden.

Onveilig gevoel

Beide Partijen dringen er bij het college op aan actie te ondernemen en de eigenaar zover te krijgen dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. ,,De aanblik en sfeer in het winkelcentrum is triest en zorgt voor een onveilig gevoel”, aldus Henri Borgignons en Manon Fokke (PvdA) en Samantha Lejeune en John Steijns (Senioren Partij Maastricht) in een brief aan het college.

Artikel-47-vragen

De trage gang van zaken – en de manier waarop het college daar op reageert – is voor de twee partijen aanleiding om opnieuw schriftelijke vragen te stellen. De toezegging dat de Maastrichtse wijk De Heeg een nieuw winkelcentrum krijgt, dateert al van 2017, maar tot op heden is er – afgezien van een aantal informatiebijeenkomsten waarin bewoners hun wensen kenbaar konden maken, vrijwel niets gebeurd. Dus zit er eigenlijk maar één ding op: namelijk dat het college van B en W in dit dossier nadrukkelijker het voortouw neemt, zo blijkt uit de brief met zogeheten artikel-47-vragen.

Lichtplan realiseren

Volgens de Maastrichtse politici is het aan de eigenaar om de leegstaande panden in het winkelcentrum – met name ook in de avonduren – een aantrekkelijkere aanblik te geven. Zo zou hij een lichtplan kunnen realiseren en daarmee een einde maken aan de donkere plekken rond de voormalige Aldi, de Keurslager en de drogist een lichtplan te realiseren. Maar volgens de PvdA en de SPM is het is wél zaak dat de gemeente daartoe met de eigenaar in gesprek gaat.

Pop-up-stores

Volgens de PvdA en SPM zou het al een heel stuk helpen als de leegstaandde winkeloppervlakte in de Roserije (deels) kan worden ingevuld met pop-up-stores. Daarnaast vinden de twee fracties dat er ‘een duidelijke meetbare tijdlijn komt‘ zodat De Heeg over niet al te lange tijd een winkelcentrum krijgt waar de wijk op zit te wachten. Tot slot willen de PvdA en de SPM weten of er een plan ligt dat inspeelt op ‘de verslechterende economische omstandigheden als gevolgen van de corona-crisis, zodat het voor retailers toch aantrekkelijk is om juist nu in te stappen in het vernieuwde winkelcentrum’.

Werkbezoek De Heeg

Op dinsdag 14 juli brengt de Senioren Partij Maastricht een werkbezoek aan De Heeg. Tijdens dat bezoek zal ook de kwestie Roserije uitgebreid aan bod komen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Hoeskamer ’t Heegeneerke aan de Roserije in De Heeg. ,,Alle buurtbewoners zijn van harte welkom”, aldus het SPM-burgerraadslid Samantha Rodolf-Lejeune. Zij is lid van de speciale werkgroep die het bezoek heeft voorbereid. De afvaardiging die te gast is in ’t Heegeneerke, bestaat zowel uit zowel fractieleden als uit leden van het partijbestuur.

Back To Top
×Close search
Zoeken