skip to Main Content

Gedupeerde gemeenschapshuizen de komende weken gecompenseerd

Gedupeerde Gemeenschapshuizen De Komende Weken Gecompenseerd

Zeventien Maastrichtse gemeenschapshuizen krijgen binnen afzienbare tijd een gezamenlijk bedrag van in totaal 123.244 euro op hun rekening bijgeschreven. Het geld is bedoeld als compensatie voor gederfde inkomsten uit horeca- en zaalverhuur. Dat schrijft wethouder Vivianne Heijnen (CDA, Economische Zaken) in een vandaag openbaar gemaakt collegebesluit.

Het loodje leggen

Met haar toezegging komt de wethouder tegemoet aan een verzoek van onder meer de Senioren Partij Maastricht. Die wees al in augustus 2020 – samen met het CDA (in de persoon van fractievoorzitter Niels Peeters) – op het feit dat veel Maastrichtse gemeenschapshuizen die al krap bij kas zaten, als gevolg van de coronacrisis helemaal het loodje dreigden te leggen. Wethouder Heijnen beloofde daarop dat de gemeenschapshuizen – volgens de Senioren Partij Maastricht en het CDA ‘het kloppend hart van de Maastrichtse buurten’ – zouden worden gecompenseerd.

Snel toekennen

Eerder maakte het kabinet bekend dat het over 2020 een bedrag van 17 miljoen euro had uitgetrokken om gemeenschapshuizen die in financiële problemen waren gekomen te helpen. Een deel van dat geld staat alweer enkele maanden op de rekening van de gemeente Maastricht. Aangezien het bijgeschreven bedrag ook betrekking had op andere zaken waarvoor compensatie werd gegeven, diende eerst te worden uitgezocht welk deel precies betrekking had op de gemeentehuizen, schreef Heijnen eerder in een brief aan SPM-fractievoorzitter John Steijns. Die had gevraagd om het door Den Haag beschikbaar gestelde geld zonder verder dralen aan de gemeenschapshuizen toe te kennen.

Goed moment

Gemeenschapshuizen die een aanvraag hebben ingediend krijgen tegen het eind van deze maand de tegemoetkoming krijgen overgemaakt, aldus wethouder Heijnen. Tot tevredenheid van SPM-fractievoorzitter Steijns. ,,Onze fractie vindt het een goede zaak is dat de beschikbaar gestelde rijksmiddelen aan de gemeenschapshuizen worden uitbetaald. Het moment waarop dat gebeurt had niet beter kunnen komen. We zitten immers in een tijd dat als gevolg van de coronacrisis veel activiteiten rond carnaval niet kunnen doorgaan. De gemeenschapshuizen missen daardoor een flink stuk omzet. Dat de wethouder heeft aangegeven dat ze ook bereid is om te kijken naar een oplossing voor ‘particuliere’ vinden we geweldig.”

Back To Top
×Close search
Zoeken