skip to Main Content

Bewoners De Heeg krijgen nog voor eind dit jaar duidelijkheid

Bewoners De Heeg Krijgen Nog Voor Eind Dit Jaar Duidelijkheid

Het college van B en W komt nog voor het einde van dit jaar met een concreet voorstel voor de totstandkoming van een binnensportaccommodatie die de bestaande sporthal in De Heeg moet vervangen. Daarnaast dient er tegen die tijd een plan te liggen voor de revitalisering van het winkelcentrum in de wijk. Beide ontwikkelingen zijn het gevolg van een motie die de Maastrichtse gemeenteraad gisteren met grote meerderheid heeft aangenomen

Brief

Aanleiding voor de motie is een in De Heeg huis-aan-huis verspreide brief waarin de gemeente stelt dat de herontwikkeling van het winkelcentrum De Heeg, de sporthal en het gebied Roserije nog wel tot 2027 op zich kan laten wachten. Dit staat haaks op het feit dat al in 2017 een centrumplan voor De Heeg is uitgewerkt met als doel om in en rond de Roserije doel weer een aantrekkelijk centrum te realiseren.

Klachten

De Senioren Partij Maastricht kreeg al kort nadat de brief bezorgd was de nodige klachten van bezorgde burgers. Zij meenden uit de brief te kunnen opmaken dat de Groene Loper in Maastricht Oost voorrang krijgt op de herontwikkelingen in De Heeg. ,,Pas als er in Maastricht Oost, aan de Groene Loper, een grote sporthal komt, kan die in De Heeg weg”, staat in de brief. Vrijwel onmiddellijk meldde verantwoordelijk wethouder Bert Jongen dat er sprake was van een misverstand en dat er geen verband is tussen de ontwikkelingen op en rond de Groene Loper en die in De Heeg.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken