skip to Main Content

Bewoners Heerderweg vangen bot bij gemeente over afvaloverlast

Bewoners Heerderweg Vangen Bot Bij Gemeente Over Afvaloverlast

Het Maastrichtse college van B en W is niet bereid om een ondergrondse voorziening voor restafval te realiseren voor de appartementencomplexen aan de Heerderweg. Dat schrijft wethouder John Aarts in antwoord op schriftelijke vragen van de Senioren Partij Maastricht. Bewoners van de appartementen hadden zich bij de Seniorenpartij gemeld in verband met aanhoudende problemen die zij ondervinden rond de inzameling van de rode restafvalzakken. De SPM neemt geen genoegen met de weigering van de wethouder om hen tegemoet te komen en beraadt zich op een vervolgactie.

Verloedering

Net als op tal van andere plaatsen worden ook aan de Heerderweg om de haverklap vroegtijdig restafvalzakken gedumpt. Zeker bij een appartementencomplex leidt dit tot grote overlast en ergernis, bijvoorbeeld omdat het ongedierte aantrekt en het bijdraagt aan een verloedering van het straatbeeld. Wethouder Aarts geeft aan het probleem te onderkennen. Hij wijst erop dat er regelmatig straatcoaches worden ingezet om aanbieders van afval op de regels te wijzen. Ook is de gemeente in gesprek met de woningbouwcorporatie, het particuliere verhuurbedrijf en bewoners in de straat. ,,De woningbouwcorporatie heeft inmiddels extra capaciteit beschikbaar gesteld om de overlast van het verkeerd aanbieden van afval door hun huurders te voorkomen”, aldus de wethouder.

Hergebruik en recycling

Een ondergrondse container komt er echter niet, zo geeft hij aan. ,,Het afvalbeleid van de gemeente Maastricht is gericht op het stimuleren van zoveel mogelijk afvalscheiding voor hergebruik en recycling. Als gemeente hebben we de ambitie uitgesproken om in 2030 (rest)afvalloos te zijn. Dit willen we bereiken door ons te richten op afvalstromen die nog niet goed gescheiden worden en dus nog (voor een groot deel) in het restafval belanden.”

Teleurgesteld

Volgens Aarts is de betaalde restzak ‘een prima middel’ om dit doel te bereiken worden ondergrondse voorzieningen al sinds 2016 niet meer gestimuleerd. SPM-fractievoorzitter John Steijns en raadslid Halil Mermi zijn teleurgesteld door de reactie van het college, zo laten zij weten. ,,Bewoners vragen ons uit te leggen waarom elders in Maastricht bij appartementencomplexen wel ondergrondse containers zijn geplaatst voor de inzameling van de restafval en er in de heffing afvalstoffenheffing een aparte regeling voor is opgenomen, en waarom dit aan de Heerderweg niet mogelijk is. Als fractie moeten wij op deze vraag het antwoord schuldig blijven. Ruim negen jaar geleden, op 8 juni 2012, heeft het college de Senioren Partij Maastricht in antwoord op schriftelijke vragen laten weten dat zowel bij nieuwe als bestaande hoogbouw wordt gestreefd naar de invoering van ondergrondse containers. Wij hebben daarom toegezegd om over deze kwestie opnieuw vragen te stellen aan het college.”

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken