skip to Main Content

Boodschappenkwestie Wijdemeren wekt woede Senioren Partij Maastricht

Boodschappenkwestie Wijdemeren  Wekt Woede Senioren Partij Maastricht

De fractie van de Senioren Partij Maastricht is verbijsterd over het feit dat een inwoonster van de Noord-Hollandse gemeente Wijdemeren met een bijstandsuitkering ruim 7000 euro moet terugbetalen omdat haar moeder haar wekelijks wat boodschappen cadeau deed.

Extra inkomsten

Volgens de gemeente – die werd ingeseind door een ‘Inlichtingenbureau’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – had de vrouw de waarde van spulletjes moeten opgeven als extra inkomsten. De Noord-Hollandse zelf heeft aangegeven nauwelijks geld te hebben voor boodschappen, omdat ze bijna het hele bedrag van haar uitkering kwijt is aan vaste lasten. Niettemin stelde de rechtbank de gemeente in het gelijk. De vrouw zelf is in hoger beroep gegaan.

Bom onder beleid

De Senioren Partij Maastricht is woedend over de gang van zaken. ,,Als het waar is wat wij denken – namelijk dat er ook in Maastricht heel wat vergelijkbare gevallen zijn – is dit een bom onder het gemeentelijke armoedebeleid. Voor de Senioren Partij Maastricht is datzelfde armoedebeleid een van de belangrijkste speerpunten. Vandaar dat wij ons intern aan het beraden zijn. Als dit al niet meer kan, kun je de hele Participatiewet – die ervan uitgaat dat je elkaar moet helpen – bij het grof vuil zetten.”

Harde woorden

Steijns zegt zich te realiseren dat het harde woorden zijn. ,,Maar de waarheid moet maar eens op tafel. We hebben net de Toeslagenaffaire achter de rug en nu krijgen we dit weer. Gelukkig is ook landelijk gezien de woede groot. Niet alleen op de social media, maar bijvoorbeeld ook in de Tweede Kamer. Dit is in Nederland het orgaan dat wetsvoorstellen aanneemt en dus ook kan wijzigen, wat ze wat ons betreft ook moet.”

Verontwaardiging

De fractie van de Senioren Partij Maastricht heeft nog even overwogen om vragen over de kwestie te stellen aan de Maastrichtse wethouder Jim Janssen, tevens een partijgenoot. ,,Wij hebben daar vooralsnog van afgezien, omdat we weten dat ook het college van B en W bezorgd is over wat er hier gebeurt. Bovendien is het niet direct een gemeentelijke aangelegenheid, al staat wel als een paal boven water dat Maastrichtse burgers hierdoor geraakt kunnen worden. Met name dat laatste geeft extra voeding aan onze verontwaardiging.”

Onwenselijke gevolgen 

De jurisprudentie die er nu ligt geeft overigens wel aanleiding tot het stellen van kritische vragen, aldus Steijns. ,,Als hier niet snel iemand op de rem gaat staan, dan krijgt dit enorme onwenselijke gevolgen voor gezinnen met een bijstandsuitkering. Denk bijvoorbeeld aan regelingen als de Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport Limburg, die – in de vorm van materiële dan wel financiële ondersteuning – kinderen van mensen in de bijstand in staat stellen mee te doen met de samenleving. Ik denk ook aan ons eigen fractielid Halil Mermi, die in april anoniem een aantal voedselpakketten op straat zette, om de allerarmsten te steunen. Mensen met een bijstandsuitkering die zo’n goede daad geholpen zijn, zouden vervolgens op hun uitkering worden gekort? Nogmaals: als deze jurisprudentie in stand blijft, ligt er een bom onder het armoedebeleid. Dat is iets wat denk ik niemand wil.”

 

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken