skip to Main Content

Burgemeester in brief aan SPM-fractie: vrijwilligers genoeg tijdens aankomende verkiezingen

Burgemeester In Brief Aan SPM-fractie: Vrijwilligers Genoeg Tijdens Aankomende Verkiezingen

De gemeente Maastricht beschikt over een bestand van ruim 1100 vrijwilligers die in staat zijn om tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart een van de zestig Maastrichtse stembureaus mede te bemannen. Zo’n 700 van hen zijn al eerder op een stembureau ingezet. Daarnaast hebben zich via de landelijke campagne ‘Elke stem telt’ al meer dan 400 nieuwe vrijwilligers aangemeld.

Geen tekort

Dat schrijft burgemeester Annemarie Penn-te Strake in haar antwoord op schriftelijke vragen van de Senioren Partij Maastricht. Die had zich afgevraagd of de gemeente er niet goed aan zou doen om voor de verkiezingsdag een beroep te doen op raadsleden en burgerraadsleden. Dit omdat in verband met de coronaproblematiek een aanzienlijk tekort aan vrijwilligers te verwachten viel. Maar volgens Penn-te Strake is in Maastricht van een tekort geen sprake en is een beroep op lokale politici om die reden vooralsnog niet nodig.

Alternatieven

Maastricht beschikt zoals altijd tijdens verkiezingsdagen over zestig stembureaus, verspreid over de stad. Een aantal gebruikelijke stembureaus, zoals in verpleeghuizen, is deze keer niet beschikbaar, maar daar zijn alternatieven voor gevonden, aldus de Maastrichtse burgemeester.

Informatiecampagne

Kiezers in het algemeen, maar zeker ouderen en kwetsbare groepen, worden uitgebreid geïnformeerd over alternatieve manieren om hun stem uit te brengen, bijvoorbeeld per post of in een eerder stadium fysiek, verzekert burgemeester Penn-te Strake. ,,Zeker nu de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 worden georganiseerd met inachtneming van de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.”

Mindervaliden

De burgemeester wijst er in haar brief op dat er een landelijke voorlichtingscampagne komt, met TV- en radiospotjes. Alle informatie komt ook op de gemeentelijke website. Inwoners ouder dan 70 jaar kunnen – als zij dat willen – dit keer per brief stemmen. Informatie hierover ontvangen zij tegelijk met hun stempluspas. Op de achterkant van kandidatenlijst – die kiezers zoals gebruikelijk eveneens per post ontvangen – staat informatie over de afgiftepunten en de zogeheten vroegstembureaus. ,,Zoals altijd staan daar ook alle Maastrichtse stembureaus op met de vermelding of deze wel of niet toegankelijk zijn voor mindervaliden”, aldus burgemeester Penn-te Strake.

Voortvarend

SPM-fractievoorzitter John Steijns is gerustgesteld door de antwoorden, zo laat hij weten. ,,De burgemeester gaat voortvarend te werk. Dat zij organisatorisch en logistiek vooralsnog geen problemen in Maastricht verwacht, stemt ons zeer tevreden. De wijze waarop gecommuniceerd wordt – met name de communicatie gericht op ouderen – spreekt ons aan.”

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken