skip to Main Content

Burgemeester in brief aan fractie Seniorenpartij: meer aandacht voor overlast fietswrakken in buitenwijken

Burgemeester In Brief Aan Fractie Seniorenpartij: Meer Aandacht Voor Overlast Fietswrakken In Buitenwijken

De gemeente Maastricht gaat de komende tijd meer werk maken van de aanpak van overlast van fietswrakken in de buitenwijken van de stad. Die belofte doet burgemeester Annemarie Penn-te Strake in een brief aan de SPM-raadsleden Halil Mermi en John Steijns, tevens fractievoorzitter van de Senioren Partij Maastricht. Tot nu toe heeft in het kader van de prioriteiten de focus vooral gelegen op de binnenstad, maar daarin komt spoedig verandering. ,,Het Actieplan Fietsparkeren biedt de mogelijkheid komende periode meer tijd te gaan investeren in de aanpak van fietswrakken in de buitenwijken. Hiermee gaan we aan de slag.”

Veel ergernis

De Maastrichtse burgemeester schreef de brief als antwoord op schriftelijke vragen van de beide raadsleden. Die trokken eerder deze maand bij het college van B en W aan de bel omdat hun fractie regelmatig signalen krijgt dat Maastrichtse burgers zich in toenemende mate ergeren aan het grote aantal fietsen dat in de stad wordt achtergelaten. Een deel daarvan is technisch in orde, maar vooral buurten en wijken buiten het stadscentrum hebben te maken met fietswrakken die worden achtergelaten worden achtergelaten bij lantaarnpalen, bij bomen of in de groenvoorziening.

Prioriteiten

Mensen die over de ‘weesfietsen’ klagen bij de gemeente zouden in veel gevallen geen gehoor vinden. Volgens de beide raadsleden krijgen ze vaak te horen dat het verwijderen van degelijke fietsen in buurten en wijken geen gemeentelijk beleid is en dat hun meldingen daarom niet in behandeling worden genomen, maar volgens de burgemeester klopt deze informatie niet. ,,Alle meldingen hiervan registreren we. Deze informatie biedt ons de mogelijkheid prioriteiten te stellen en te kiezen voor een zo effectief mogelijke aanpak.”

Inhaalslag

Burgemeester Penn erkent wel dat het onmogelijk is om direct alle meldingen op te pakken. ,,In het algemeen geldt dat in de binnenstad de meeste overlast van fietswrakken wordt ervaren”, schrijft ze in haar antwoorden aan Mermi en Steijns. ,,Gezien de beperkt beschikbare handhavingscapaciteit in het algemeen én zeker nu in Corona-tijd, heeft de focus voorbije periode vooral in en rondom de binnenstad gelegen. In de omgeving van de Kwartieren is er in het eerste kwartaal van dit jaar een inhaalslag gemaakt als het gaat om het ruimen van weesfietsen en wrakken.”

Meer stallingen

Op dit moment onderzoekt de gemeente op welke manier he efficiëntst en effectiefst invulling kan worden geven aan de aanpak van fietsparkeren in de buitenwijken. Daarbij wordt niet alleen ingezet op handhaving, maar ook op communicatie, het uitbreiden van stallingsruimtes op hotspotlocaties ‘en het investeren in samenwerkingsverbanden met partners om te komen tot creatieve en preventieve acties en oplossingen’. Herstel van de aangetroffen fietswakken zit er volgens de burgemeester lang niet altijd in. Vaak pakt reparatie veel duurder uit dan de uiteindelijke waarde van de fiets. ,,Daarom worden deze wrakken niet beschouwd als gevonden voorwerpen, maar als afval.”

Back To Top
×Close search
Zoeken