skip to Main Content

Burgemeester Penn: aanpak overlast Plein 1992 heeft hoge prioriteit

Burgemeester Penn: Aanpak Overlast Plein 1992 Heeft Hoge Prioriteit

De gemeente Maastricht gaat er ook dit jaar alles aan doen om de overlast die omwonenden van Plein 1992 ervaren zoveel mogelijk te beperken. Niet alleen komen gemeentelijke handhavers en politie onmiddellijk in actie op het moment dat er een melding binnenkomt; de gemeente gaat ook actief aan de slag met een zogeheten procesregisseur die de klachten in kaart brengt en een vast aanspreekpunt is voor bewoners.

Signalen

Dat antwoordt burgemeester Annemarie Penn-te Strake op vragen van twee leden van de fractie van de Senioren Partij Maastricht, te weten raadslid Henny Willems en burgerraadslid Math Courbois. Beiden hadden de burgemeester in haar hoedanigheid als portefeuillehouder openbare veiligheid om opheldering gevraagd over de stand van zaken met betrekking tot de veiligheid op Plein 1992. Zij deden dat omdat de Senioren Partij Maastricht in toenemende mate signalen krijgt dat bewoners van het plein het gevoel hebben dat er niets, of in elk geval te weinig, gebeurt met de klachten die zij bij de gemeente Maastricht met enige regelmaat op tafel leggen.

Zwervers

De klachten van de bewoners hebben zowel betrekking op ervaren overlast door personen, waaronder hangjongeren en zwervers, als op overlast door zwerfvuil. Volgens de burgemeester heeft de situatie op Plein 1992 het afgelopen jaar wel degelijk hoog op het prioriteitenlijstje van het team Handhaven Openbare Ruimte (THOR) gestaan en blijft dat ook in 2019 het geval.

Samenwerking

,,Dat betekent concreet dat de handhavers in de dagbriefings werden geïnstrueerd om Plein 1992 zoveel mogelijk op te nemen in de surveillance en dat meldingen over overlast op Plein 1992 prioriteit hadden”, schrijft de burgemeester in haar antwoord. ,,Bij een melding gingen handhavers –voor zover mogelijk – zo spoedig mogelijk ter plaatse om handhavend op te treden. In 2018 is ook de samenwerking met politie van de grond gekomen. Dat heeft geresulteerd in ruim 30 opgelegde processen-verbaal. Deze prioriteit loopt door in 2019.”

Bonnenboekje

In 2018 kreeg het team Handhaven Openbare Ruimte 32 meldingen van jeugdoverlast, zes meldingen van overlast door een zwerver, acht meldingen van overlast door verwarde personen en veertien meldingen van drugs- en drankgerelateerde overlast, zo blijkt uit de brief. Het grote probleem is dat er in de meeste gevallen wettelijk gezien spraken moet zijn van een ‘heterdaadje’, vooraleer de handhavers hun bonnenboekje kunnen trekken.

Plan van aanpak

Inmiddels hebben volgens Penn-te Strake twee gesprekken plaatsgevonden met een afvaardiging van de bewoners waarbij ook de wijkagent is betrokken. Met de bewoners is afgesproken dat er een gezamenlijk plan van aanpak wordt opgesteld met als doel de overlast zoveel mogelijk te beperken.

 

Foto: Unsplash/Hubert van den Borre

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken