skip to Main Content

Samantha Rodolf-Lejeune in gesprek met bewoners De Heeg

Samantha Rodolf-Lejeune In Gesprek Met Bewoners De Heeg

De Senioren Partij Maastricht zet de komende maanden concrete stappen om de communicatie met de burgers verder te verbeteren. Op initiatief van burgerraadslid Samantha Rodolf-Lejeune trekt de SPM een aantal wijken in om met de SPM-leden die daar wonen van gedachten te wisselen en rechtstreeks van hen te horen wat er leeft en speelt. Op donderdag 2 mei was de aftrap van het project in koffiehuis ’t Heegeneerke in De Heeg.

Geen gebruikelijke vergadercultuur, maar in een ongedwongen sfeer aan tafel met een kop koffie of thee, en vooral de bezoekers aan het woord. Zo ging het eerste buurtgesprek van start in ’t Heegeneerke.

Niet terugbellen

Vanaf het eerste moment was er vrij baan voor de bezoekers. Op- en aanmerkingen, wensen, problemen en vragen wisselden elkaar in rap tempo af. De zeer gevarieerde gespreksronde ging van start met de ergernis over het niet terugbellen door de gemeente. Eigenlijk was iedereen het erover eens: communicatie kan in deze tijd toch niet zo moeilijk zijn. Met een kort e-mail bericht kan menig probleem snel de wereld uit worden verholpen.

Bijval voor newsroom

Bijval kreeg de ontwikkeling van de ‘newsroom’ die de fractie dit jaar heeft ontwikkeld. ,,Mensen kunnen bijna dagelijks volgen wat jullie als Seniorenpartij Maastricht doen”, was de gedachte. ,,De kop van een artikel geeft duidelijk aan waar het over gaat en de site geeft een totaal beeld van de werkzaamheden en de standpunten, aldus Linda Slootmaekers, penningmeester van Buurtnetwerk Like de Heeg.

Te hard rijden

De overlast van bomen, zeker in een groene buurt als De Heeg, werd breed uitgemeten. Maar daarnaast werd ook aandacht gevraagd voor het te hard rijden van auto’s, de stadsbussen van Arriva, maar vooral scooters.

Respect en waardering

Veel respect en waardering kregen de medewerkers van de gemeente die dagelijks – ook op zon en feestdagen – in de weer zijn met het schoonhouden van de straatperrons. Vanuit de bezoekers werd de suggestie geopperd om de sociale controle op en bij de straatperrons te verbeteren zodat regelmatig ‘misbruik’ van deze faciliteiten als stortplaats kan worden uitgebannen.

Openbare verlichting

In kader van veiligheid werd de openbare verlichting als aandachtspunt ter sprake gebracht. Het vervangen van de oude verlichting door LED-armaturen kreeg bijval met de opmerking dat dit echter niet ten koste mag gaan van het veiligheidsgevoel.

Ontmoetingsplekken

De leegstand van winkels en de mogelijkheid dat buurtwinkelcentra mogelijk verdwijnen (zoals de Roserije en De Beente) houdt veel mensen bezig. Enerzijds omdat de dagelijkse levensbehoeften in dergelijke gevallen niet meer op loopafstand kunnen worden in gekocht, maar ook omdat ontmoetingsplekken in de buurt of wijk op deze manier verdwijnen. Een van de gespreksdeelnemers: ,,De laatste decennia sloot het ene na het andere café de deur, nu zijn het winkels. Terwijl de gemeente telkens maar oppert dat er ontmoetingsplekken moeten komen in buurten en wijken. Met name de oudere hebben grote behoefte aan sociaal contact in de nabijheid van hun eigen woonomgeving.”

Eerst mensen, dan stenen!

Een hartstochtelijk pleidooi was er voor het in standhouden van de openeind regelingen ten aanzien van de WMO en het armoedebeleid. ,,Wees sociaal, zorg eerst voor de mensen en dan pas voor de stenen”, aldus de oproep door Rob Claessens, een van de drijvende krachten achter ‘t Heegeneerke aan de Senioren Partij Maastricht.

Verhuurdersheffing

De exploitatieproblematiek van woningstichtingen leeft ook bij bewoners. De verhuurdersheffing (belasting voor bezitters van sociale huurwoningen) heeft negatieve gevolgen voor de onderhoudstaak van een woningstichting, met alle gevolgen van dien. Minder budget voor onderhoud heeft tot gevolg dat huurders snel met klachten komen te zitten. Lekkages zorgen vaak voor vochtproblemen. De gezondheid van de huurder komt hierdoor in het gedrang.

Passende huisvesting

Unaniem werd uitgesproken dat men zich veilig en  thuis moet voelen in de eigen woonomgeving. Ruimte voor ontmoeten, ruimte voor verschillen en oog voor wat de ander nodig heeft, passende en kwalitatieve huisvesting (ook voor oudere en mensen met een smalle beurs), en een goed onderhoud van de openbare ruimte is daarvoor absoluut een must.

Samantha heeft met haar initiatief een start gemaakt met het bouwen van een eigen netwerk. De vermelding van nieuws.seniorenmaastricht.nl in de wijkinfo van De Heeg zal daar zeker aan bijdragen.

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken