skip to Main Content

Burgerraadslid wil duidelijkheid over stand van zaken in De Heeg

Burgerraadslid Wil Duidelijkheid Over Stand Van Zaken In De Heeg

De Senioren Partij Maastricht wil snel duidelijkheid hebben over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw van IKC De Heeg. Op de locatie waar de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum is voorzien (de Borghaag) zijn de sloopwerkzaamheden van het gebouw van de voormalige basisschool De Schans gestart, maar wat het verdere tijdspad is, is vooralsnog onduidelijk.

Dat is de kern van een reeks schriftelijke vragen die burgerraadslid Samantha Rodolf-Lejeune heeft gesteld aan het college van B en W. Ze zullen op dinsdag 29 januari om 17.15 uur worden besproken tijdens de maandelijkse raadsavond in het stadskantoor in het Mosae Forum.

Gymnastiek

De kwestie rond de voortgang van de bouw houdt veel wijkbewoners bezig. Ze vragen zich onder meer af welke kant het opgaat met de gymnastieklessen voor hun kinderen, want in de nieuwbouwplannen is geen faciliteit voor gymnastiek voorzien. Mogelijk kunnen de kinderen straks terecht in de huidige sporthal in de wijk als die zou worden herontwikkeld, maar ook daarover bestaat op dit moment geen duidelijkheid.

Samenhang

Op 18 december vorig jaar heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden, waarin een selecte groep bewoners haar gedachten heeft laten gaan over een integrale aanpak van een aantal zaken die spelen in de buurt. Behalve de sporthal en de nieuwbouw het IKC gaat het om onder meer de renovatie van winkelcentrum Roserije en de ondergrondse parkeergarage. Burgerraadslid Samantha Rodolf-Lejeune vraagt zich af in hoeverre de plannen inmiddels op hoofdlijnen zijn uitgewerkt en op welke termijn deze in samenhang realiseerbaar zijn.

Parkeergarage

Orange Capital, de eigenaar en verhuurder van het winkelcentrum, heeft volgens Rodolf via de site van Centrumplan De Heeg aangegeven volop bezig te zijn met de uitwerking van aanpassingen in het winkelcentrum, in overleg met Jumbo, Q-Park en de gemeente. ,,Aangezien in een eerder stadium aan bewoners de toezegging is gedaan dat de herontwikkeling van de Jumbo in 2018 plaats zou kunnen vinden, willen wij weten hoe de stand van zaken is met betrekking tot de herontwikkeling van het winkelcentrum en de eventuele herindeling van de ondergrondse parkeergarage?”, schrijft het burgerraadslid aan het college.

 

Foto: Senioren Partij Maastricht/Ton Bron

Back To Top
×Close search
Zoeken