skip to Main Content

De Limburger neemt het op voor de ‘zeer gemotiveerde en altijd keurige’ Henny Willems

De Limburger Neemt Het Op Voor De ‘zeer Gemotiveerde En Altijd Keurige’ Henny Willems

SPM-raadslid Henny Willems heeft de afgelopen week een compliment gekregen van Dagblad De Limburger. Stadsverslaggever Joos Philippens nam het voor hem op in de satirische rubriek Allebonneur, die op zaterdag in het Maastrichtse regiokatern verschijnt.

Hart onder de riem

Aanleiding voor de krant om Willems, die twee jaar in de raad zit, een hart onder de riem te steken was het feit dat hij de week tevoren, in een raadsdebat over de mogelijkheid van woningbouw in de Maastrichtse wijk Limmel zowel een motie van coalitiegenoot CDA als van oppositiepartij PvdA wilde steunen. De reden daarvoor is dat Willems warm voorstander is van een woningbouwprogramma langs de Maas in Limmel, met name gericht op woningen voor starters en senioren en levensloopbestendige woningen. De coalitie – waarvan zijn eigen Senioren Partij Maastricht – ziet dat als een optie, terwijl oppositiepartij PvdA hoe dan ook woningen in Limmel wil, eenvoudigweg omdat de wijkbewoners daar al 35 jaar op zitten te wachten.

Buiten de waard

Met het aanvankelijk uitspreken van zijn steun aan beide moties, had Willems – volgens De Limburger ‘een zeer gemotiveerd, altijd keurig raadslid’ buiten de waard gerekend. Zijn coalitiegenoten verweten hem in feit ontrouw, terwijl Willems van mening was dat op detailniveau steun geven aan zowel de coalitie als de oppositie, wellicht wat ongebruikelijk was, maar inhoudelijk eigenlijk gewoon moest kunnen. Hij bleef zo immers trouw aan zijn partij en aan de coalitie, maar gaf tevens duidelijk te kennen warm voorstander te zijn van woningbouw Limmel, iets waarvan hij overigens nooit een geheim gemaakt heeft.

Politiek wat onervaren

Het volgens De Limburger altijd goed geïnformeerde, maar politiek wat onervaren raadslid (ook al heeft hij de politiek van huis uit meegekregen; zijn vader was raadslid in de nog zelfstandige gemeente Amby) ontdekte gaandeweg de raadsvergadering dat politiek een keihard spel is, waar het overbruggen van meningsverschillen (waar de Senioren Partij Maastricht in al haar facetten voor staat) lang niet altijd aan de orde is. Tijdens een door de coalitie aangevraagde schorsing werd hij teruggefloten en werd hij gedwongen zijn steun aan de PvdA-motie in te trekken. Terwijl hij feitelijk nog altijd voorstander is van woningbouw langs de Maas in Limmel.

Kadaverdiscipline

Volgens De Limburger heeft de Maastrichtse politiek zich met het openlijk aan de schandpaal nagelen van Henny Willems zich in elk geval geen goede dienst bewezen. ,,Deze tekst had in de wandelgangen prima gekund. ‘Vooruit Henny, voor deze ene keer: maar nooit meer doen hè?’ Nu rest een gevoel van kadaverdiscipline. En of dat goed is voor het imago van de Maastrichtse politiek? De vraag stellen is hem beantwoorden.”

 

Zie voor het verslag van het raadsdebat Dagblad De Limburger:

 

Woningbouw ‘Limmel aan de Maas’ onzeker

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken