skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht wil oplossing voor tegengewerkt echtpaar met bouwplannen

Senioren Partij Maastricht Wil Oplossing Voor Tegengewerkt Echtpaar Met Bouwplannen

De Senioren Partij Maastricht wil dat er snel wordt gezocht naar een oplossing voor een Maastrichts echtpaar dat al sinds 2010 een huis wil bouwen aan de Rijksweg in Maastricht, maar dat niet kan. De reden daarvoor is dat de gemeente in 2012 plotseling besloot een andere bestemming op het betreffende perceel te leggen. De door het stel aangekochte lap grond was daardoor niet langer ‘bouwgrond’, maar had voortaan een ‘groene’ bestemming.

Verbaasd

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders spreken fractievoorzitter John Steijns en burgerraadslid Ria Makatita-Hendrix hun verbazing uit over de situatie, die onlangs uitgebreid werd belicht in een publicatie in Dagblad de Limburger. Frens en Deirdre Remmers voeren al jaren een fel gevecht tegen de gemeente omdat zij vinden dat hun onrecht wordt aangedaan.

Waardedaling

Het stel had alles in gereedheid gebracht om een huis te bouwen in de nabijheid van hun bedrijf aan de Rijksweg. In 2012 kwam plotseling aan het licht dat de gemeente de bestemming van het stuk grond veranderd had, waardoor er niet langer kon worden gebouwd. Daarbij kwam nog eens dat het dure stukje ‘landbouwgrond’ plotseling fors in waarde kelderde.

Achter het net

Projectontwikkelaars in de buurt die hetzelfde was overkomen, dienden snel een bezwaar in en werden in het gelijk gesteld. Het echtpaar Remmers viste echter achter het net: zij hadden jammer genoeg geen kennis genomen van een gemeentelijke publicatie in een huis-aan-huisblad waarin de bestemmingswijziging werd aangekondigd.

Veel vragen

Volgens John Steijns en Ria Makatita-Hendrix heeft het artikel in Dagblad De Limburger bij veel lezers vragen opgeroepen. Ook zij zijn benieuwd hoe een en ander heeft kunnen gebeuren. Daarnaast vinden ze dat het college helder moet maken waarom er op het betreffende perceel niet gebouwd mag worden, terwijl op naastgelegen percelen aan de Rijksweg wel woningen zijn gebouwd. In het aangrenzend gebied Vroendaal zijn de laatste jaren, maar ook recent nog wél woningen opgeleverd, aldus beide politici.

Woningnood

Ze vragen zich ook af hoe de starre houding van de gemeente in deze kwestie valt te rijmen met de ambitie van diezelfde gemeente om – gelet op de enorme woningnood – voor 2030 maar liefst 3500 nieuwe woningen te laten verijzen in de stad.

 

Hieronder het volledige artikel:

Gemeente verandert bestemming bouwgrond en stel ziet advertentie over het hoofd: wég nieuwbouwwoning

 

Back To Top
×Close search
Zoeken