skip to Main Content

Extra rijksgeld voor gemeenschapshuizen, Seniorenpartij dringt aan op duidelijkheid

Extra Rijksgeld Voor Gemeenschapshuizen, Seniorenpartij Dringt Aan Op Duidelijkheid

De Senioren Partij Maastricht wil snel duidelijkheid over de toekomst van de gemeenschapshuizen in Maastricht. Dat blijkt uit een brief met schriftelijke vragen die de Seniorenpartij vandaag naar het college van B en W gestuurd heeft.

Water aan de lippen

Een aantal gemeenschapshuizen in Maastricht – als ontmoetingspunt binnen een wijk of buurt vervullen ze een onmisbare functie – heeft de afgelopen tijd als gevolg van de coronacrisis zijn activiteiten noodgedwongen moeten aanpassen. Dat betekent dat in veel gevallen exploitaties onder druk zijn komen te staan. Sommige gemeenschapshuizen staat het water aan de lippen.

17 miljoen beschikbaar

Een lichtpuntje is dat het Rijk bereid is extra geld uit te trekken om de gemeenschapshuizen tegemoet te komen, zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,In de septembercirculaire gemeentefonds 2020 die enkele dagen geleden is gepubliceerd, heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat het gemeenten voor het jaar 2020 wil compenseren voor de extra uitgaven voor gemeenschapshuizen als gevolg van de coronamaatregelen. Daarvoor is 17 miljoen beschikbaar. Wij zijn erg benieuwd wanneer dit geld beschikbaar komt en welk deel van het bedrag naar Maastricht komt.”

Weer rustig ademhalen

Zelf is Maastricht ook al overgegaan tot het namen van maatregelen. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld het kwijtschelden van de huur voor een bepaalde periode. Steijns: ,,Maar daarmee zijn de gemeenschapshuizen maar ten dele geholpen. De meeste hebben te maken met tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur. Dat komt omdat gebruikers, waaronder harmonieën en zangkoren, hun activiteiten hebben moeten stilleggen. Omdat het er naar uitziet dat we niet snel teruggaan naar de oude situatie, is het belangrijk dat we zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over de stand van zaken en de verwachtingen die er zijn. Vandaar ook onze brief aan het college. Voor ons staat voorop dat de gemeenschapshuizen weer rustig adem kunnen halen.”

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken