skip to Main Content

Financieel specialist SPM schiet gaten in begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Financieel Specialist SPM Schiet Gaten In Begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Financieel specialist Jan Meertens, die vorige maand officieel geïnstalleerd werd als burgerraadslid voor de Senioren Partij Maastricht, heeft grote zorgen over de financiële ontwikkeling gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Dat heeft hij deze week uitgesproken tijdens de raadsronde over de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 van de veiligheidsregeling.

Enorm tekort

Meertens constateert op basis van de informatie dat de organisatie die burgers moet beschermen tegen gezondheidsrisrico’s, rampen en crises, de komende vier jaar kampt met een structureel niet sluitende begroting. Het tekort bedraagt liefst 800.000.

Loon- en prijsindex

De loon- en prijsindex is nog niet in de cijfers is opgenomen. Het aandeel voor Maastricht zal naar verwachting € 197.000 gaan bedragen en dit komt bovenop het structureel tekort, aldus Meertens, die zelf 12,5 jaar bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft gewerkt.

Kloppende analyse

Fractievoorzitter John Steijns had wel rekening gehouden met een tegenvaller, maar de bevindingen van zijn fractiegenoot baren hem zorgen. ,,Veiligheid heeft zijn prijs. Jan heeft berekend dat de meerlasten voor de gemeente zullen uitkomen op een bedrag van bijna 1,5 miljoen. Dat dit niet uit de lucht gegrepen is, bleek wel uit de reactie van de aanwezige brandweerfunctionaris. Hij beaamde dat de analyse van Jan Meertens klopt.”

Kritische vragen

Net als een aantal andere partijen in de raad heeft de Senioren Partij Maastricht een aantal kritische schriftelijke vragen voorgelegd aan het college van B en W. Deze zullen volgende week dinsdag tijdens de tweede bespreking worden beantwoord. Steijns: ,,Deze beantwoording zal bepalend zijn voor de vraag of het zin heeft de problematiek met een zienswijze onder de aandacht te brengen van het bestuur van de Veiligheidsregio.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken