skip to Main Content

Fractie Senioren Partij Maastricht blijft opkomen voor openbaar onderwijs

Fractie Senioren Partij Maastricht Blijft Opkomen Voor Openbaar Onderwijs

De Senioren Partij Maastricht blijft – net als vrijwel alle partijen in de Maastrichtse gemeenteraad – pal staan voor de beschikbaarheid van openbaar onderwijs in de stad, op alle niveaus. Dat blijkt uit een motie die tijdens de raadsvergadering op 9 februari wordt ingediend. Daarin staat letterlijk dat de raad er ‘onvoldoende van is overtuigd dat de (financiële) continuïteit van het Openbaar Onderwijs VMBO in Maastricht bij bestuurder LVO geborgd is’. De motie is ondertekend door vrijwel alle partijen in de raad.

Groene Loper

Het stuk, dat vrij vertaald neerkomt op ‘blijf van ons openbaar onderwijs af’, is een reactie op een brief van het bestuur van onderwijskoepel LVO die onlangs bij de gemeente Maastricht op de deurmat viel. Daarin schetst LVO een praktische belemmering binnen de aanstaande vorming een grote onderwijscampus in de stad. Daarbij worden het Porta Mosana College en het St. Maartenscollege samen met VMBO Maastricht (de samengebrachte VMBO-afdelingen van beide onderwijsinstellingen) ondergebracht op één centrale plek op de Groene Loper, het in ontwikkeling zijnde stadsdeel aan de achterkant van het station.

BRIN-nummers

Onderwijskoepel LVO zit echter met een praktisch punt: ondanks het feit dat de VMBO-afdelingen zijn gefuseerd, werkt de huidige organisatie nog altijd met twee verschillende zogeheten BRIN-nummers. Dit zijn de unieke registratienummers waaraan ambtenaren op het ministerie van Onderwijs een onderwijsinstelling zodanig kunnen herkennen, dat ze weten welke financieringsstroom erbij past.

Verwarring voorkomen

Van het ministerie heeft LVO opdracht gekregen om een van beide nummers te laten vallen. Dit om in de toekomst verwarring te voorkomen. Uit de brief van LVO aan het college van B en W blijkt dat het onderwijsbestuur van plan is om binnen het VMBO het BRIN-nummer van het St. Maartenscollege te handhaven en dat van het VMBO Porta Mosana College te laten vallen.

Praktische overwegingen

Volgens de brief is deze keuze ingegeven uit praktische overwegingen. Maar het verdwijnen van het BRIN-nummer van het VMBO Porta Mosana college zou er wel op neerkomen dat ook dit deel van het openbaar onderwijs uit de stad verdwijnt.

Tegen het zere been

Dit laatste is tegen het zere been van vrijwel de voltallige gemeenteraad, inclusief de Senioren Partij Maastricht. Over veel zaken die het onderwijsbestuur onderneemt, is toestemming van de raad nodig. En dat is bij deze ingrijpende beslissing eveneens het geval. Het bestuur van LVO heeft de raad de afgelopen jaren ‘bezworen’ dat de borging van openbaar onderwijs in Maastricht in goede handen is. De raad, inclusief de fractie van Senioren Partij Maastricht, is vast van plan het LVO-bestuur aan deze toezegging te houden, zo blijkt uit de motie.

Op zijn plaats

Volgens Jos Boelen, binnen de fractie van de Senioren Partij Maastricht woordvoerder onderwijs en tevens een van de opstellers van de motie, is een harde reactie van de raad richting het bestuur van de scholenkoepel volledig op zijn plaats. ,,Hier wordt gedaan alsof het om een formaliteit gaat. Terwijl de raad zich altijd heel duidelijk heeft uitgesproken voor instandhouding van het openbaar onderwijs in de stad, van het VMBO tot en met het gymnasium. Bij het LVO weten ze heel goed dat het aan de gemeenteraad is om dit soort beslissingen te nemen. Wat het allemaal nog erger maakt is dat dit op geen enkele manier aan de orde is gekomen toen we als raadsleden op 15 december met het LVO-bestuur rond de tafel hebben gezeten. Het kennelijke voornemen om het openbaar onderwijs-mogelijkheid voor de VMBO-afdeling te laten vallen moet op dat moment al aan de orde zijn geweest. Ons is echter niets verteld. Dat maakt het allemaal extra kwalijk.”

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken