skip to Main Content

Fractie Senioren Partij Maastricht start eigen nieuwskanaal

Fractie Senioren Partij Maastricht Start Eigen Nieuwskanaal

De raadsfractie van de Senioren Partij Maastricht beschikt sinds vandaag over een eigen online nieuwskanaal. Deze zogeheten ‘newsroom’ wordt ingezet om burgers van Maastricht, maar ook organisaties, te informeren over het werk van de fractie van de Seniorenpartij en haar standpunten over kwesties die in Maastricht spelen.

Fractievoorzitter John Steijns van de Senioren Partij Maastricht lanceerde het initiatief vanmiddag tijdens een zogeheten ledenraadpleging in het Van der Valk Hotel Maastricht.

Professionele journalisten

Het is voor zover bekend voor het eerst in Limburg dat een fractie van een politieke partij ervoor kiest om zelf aan nieuwsverslaggeving te gaan doen. De fractie wordt bij het up-to-date houden van de nieuwsstroom ondersteund door professionele journalisten. Zij zien erop toe dat de berichtgeving in de newsroom transparant, afgewogen en betrouwbaar is. De newsroom is voor iedereen gratis toegankelijk.

Verjonging en vernieuwing

Fractievoorzitter John Steijns: ,,Intensief contact met de directe achterban, maar ook met de burgers van Maastricht, maakt onderdeel uit van het proces van verjonging en vernieuwing dat de Senioren Partij Maastricht heeft ingezet. We stellen ons nadrukkelijk op als een eigentijdse brede stadspartij, die in de eerste plaats opkomt voor de belangen van de stad en haar bewoners. Het instrument ‘newsroom’ biedt de fractie de mogelijkheid om buiten de traditionele media om de directe achterban en de burgers te informeren. De fractie is ervan overtuigd dat de newsroom optimale mogelijkheden biedt voor een snelle en gedegen informatie-uitwisseling.”

De newsroom kan worden bereikt via: nieuws.seniorenmaastricht.nl

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken