skip to Main Content

Fractie Seniorenpartij voert tijdens coronacrisis digitaal overleg via de iPad

Fractie Seniorenpartij Voert Tijdens Coronacrisis Digitaal Overleg Via De IPad

De Fractie van de Senioren Partij Maastricht heeft voor het eerst digitaal vergaderd. Het was even wennen en de vergaderdiscipline moest goed in de gaten worden gehouden, maar de eerste verkenningen stemmen tot tevredenheid, aldus SPM-fractievoorzitter John Steijns.

Door John Steijns

Ondanks alle coronaleed, gaat de politiek gewoon door. Dat kan ook bijna niet anders, want er moeten besluiten worden genomen en degenen die namens ons het land en de stad dagelijks besturen, moeten op een democratische worden gecontroleerd. Het kabinet heeft iedereen opgeroepen om zoveel als mogelijk thuis te werken in verband met het bestrijden van het coronavirus. En het spreekt voor zich dat de Maastrichtse gemeenteraad – en dus ook de fractie van de Senioren Partij Maastricht – deze oproep ter harte neemt. Dus  ook voor ons als fractie geldt BLIJF THUIS!

Noodverordening

De noodverordening die door de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake – in haar hoedanigheid van voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg – is vastgesteld, staat wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, weliswaar toe, mits niet meer dan honderd personen daarbij aanwezig zijn.

Openbaarheid verzekerd

Echter de gemeenteraad heeft ervoor gekozen om alle vergaderingen in beginsel digitaal te laten plaatsvinden. Het is voor iedereen mogelijk om via de livestream in het voor iedereen toegankelijke raadsinformatiesysteem de openbare video-vergaderingen op afstand te volgen. Hierdoor is de openbaarheid gewaarborgd, omdat iedereen in principe de mogelijkheid heeft de debatten en beraadslagingen te volgen. Naar verwachting zal de gemeenteraad het digitaal video vergaderen starten op dinsdag 14 april.

Eerste verkenningstocht

Om alvast een beetje aan het nieuwe systeem te wennen, heeft fractie van de Senioren Partij Maastricht gisteren een eerste ‘vingeroefening’ gehouden door een fractieoverleg van thuis uit te voeren via de iPad met gebruik van het programma microsoft planner. Een eerste verkenningstocht waarbij alle aandacht uitging naar het gebruik van de camera en de microfoon.

Verkeersregelaar

Ook de vergaderdiscipline was van meet af aan punt van aandacht. Als voorzitter kruip je in de rol van ‘verkeersregelaar’, door aan te geven wie bij toerbuurt kan spreken of reageren. Het gedisciplineerd toepassen/naleven van spreekregels maakt digitaal fractieoverleg heel wel mogelijk. Wat de leden van onze fractie betreft smaakte het in elk geval naar meer.

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken