skip to Main Content

SPM-fractie werkt tijdens reces volop door aan bezuinigingsvoorstellen

SPM-fractie Werkt Tijdens Reces Volop Door Aan Bezuinigingsvoorstellen

De Maastrichtse gemeenteraad is officieel met zomerreces, maar achter de schermen wordt van alle kanten hard gewerkt om op tijd klaar te zijn voor de behandeling van de pre-begroting in augustus. Ook de fractie van de Senioren Partij Maastricht is de komende weken nog volop bezig zijn met de enorme bezuinigingsopgave die de stad in 2021 te wachten staat. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente Maastricht volgend jaar zo’n 27 miljoen euro dient te besparen.

Aanvullende informatie

De aankomende bezuinigingsoperatie houdt ook binnen de SMP de gemoederen flink bezig. ,,Onze fractie heeft de laatste weken middels digitaal vergaderen alle mogelijke bezuinigingsvoorstellen per beleidsveld besproken”, aldus fractievoorzitter John Steijns. We hebben hierbij alle mogelijke gevolgen en effecten de revue laten passeren. Daarnaast hebben we, om de verschillende voorstellen die er liggen goed te kunnen beoordelen aanvullende informatie opgevraagd.”

Raadpleging partijbestuur

Inmiddels zijn ook gesprekken gestart met het partijbestuur van de SPM over de bezuinigingsopgave waar Maastricht voor staat. De uitkomst van deze gesprekken bepalen mede welke koers de fractie gaat varen in de debatten over de bezuinigingen. Daarnaast zal de fractie de komende weken met tal van verenigingen en andere organisaties gesprekken gaan voeren. Het CNME (Centrum voor Natuur- en Milieueducatie), Kinderboerderij De Heeg en een aantal sportverenigingen staan al op het programma.

Toetsing aan Stadsmanifest

SPM-fractievoorzitter John Steijns erkent dat zijn fractie voor een zware opgave staat. ,,Als SPM zullen wij keuzes maken, ook pijnlijke keuzes, maar wel keuzes die gebaseerd op onze uitgangspunten, zoals die zijn uitgewerkt in ons Stadsmanifest, zeg maar ons verkiezingsprogramma. De ‘pre-begroting’ die na het zomerreces wordt behandeld, biedt ruimte voor het in stand houden van Maastricht als ‘sociale stad’. Ook blijft het mogelijk verder te werken aan een ‘leefbare stad’ en is er ruimte om ons in te zetten voorveiligheid en leefbaarheid.”

De komende weken zal volop aandacht worden gegeven aan de geïnventariseerde ‘knelpunten’. Op donderdag 30 juli gaat de SPM-fractie het huiswerk ‘fysiek’ doornemen.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken