skip to Main Content

Frans Bastiaens: ‘Mezelf blijven en me niet laten opslokken door het systeem’

Frans Bastiaens: ‘Mezelf Blijven En Me Niet Laten Opslokken Door Het Systeem’

Frans Bastiaens, deze week geïnstalleerd als nieuwe wethouder Organisatie, Sociale Zaken, Ouderenbeleid en Cultuur, hoopt de komende tijd flinke stappen te zetten als het gaat om het terugdringen van de armoede in Maastricht. Dat zegt hij in een interview met het nieuwsplatform Thuis in Maastricht.

,,Armoede is in het welvarende Nederland en zeker ook in Maastricht een groot probleem. Dat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de tweedeling in de samenleving. Het is niet alleen een kwestie van geld, maar bijvoorbeeld ook het niet kunnen agenderen van onderwerpen die voor jou essentieel zijn. Eenvoudig gezegd: onvoldoende in de gelegenheid zijn om voor jezelf op te komen. We mogen dat niet accepteren.”

De 60-jarige Bastiaens was tot voor kort bestuurslid van de Senioren Partij Maastricht. Eerder, van 2010 tot 2017, was hij fractievoorzitter van de PvdA in de Maastrichtse gemeenteraad. Eind maart schoof de Senioren Partij Maastricht hem naar voren als opvolger van Jim Janssen, die enkele dagen eerder had besloten zijn functie met onmiddellijke ingang op te geven.

Er ligt een zware klus, financieel en inhoudelijk. Maar er ligt ook een cultuurprobleem.

De nieuwe wethouder beseft terdege dat hem het komende jaar geen gemakkelijk klus wacht, zegt hij tegen Thuis in Maastricht. ,,Ik ben het me zeer bewust. Er ligt een zware klus, financieel en inhoudelijk. Maar er ligt ook een cultuurprobleem. In algemene zin zijn de politiek en overheid – en daar heeft Maastricht zich niet aan kunnen ontworstelen – te veel gericht op het systeem. Fijn als we ons nog meer op de Maastrichtenaar kunnen richten. Vanuit het systeem, van mens tot mens contact maken. Op basis van gelijkwaardigheid en respect begrijpen wat er speelt. Begrijpen wat kan helpen.”

Vertegenwoordigers van de overheid moeten de mogelijkheid hebben om zich in de richting van de burger dienstbaar op te stellen, aldus Bastiaens. ,,De organisatie moet daarvoor ruimte bieden. Daarmee krijgt de overheid meer een menselijk gezicht. Het leidt over en weer tot meer begrip en minder problemen. Met als resultaat een grotere kans op een passend antwoord op de vraag en wellicht ook besparing van tijd en geld. Ik hoop dat het me lukt om mensen daarin te laten geloven.”

Opkomen voor ouderen moet in ons denken zitten. Het moet niet in een apart hokje worden gestopt.

De nieuwe wethouder is ook sterk voorstander van een alllesomvattend ouderenbeleid, geeft hij aan. ,,Ouderen vormen geen homogene groep, net zomin als jongeren. De een is draagkrachtiger of vitaler dan de ander. Het gaat erom dat je in het sociale beleid, de huisvesting, cultuur, sport of wat dan ook constant rekening houdt met de wensen en zorgen van mensen, dus ook van ouderen. De een heeft behoefte aan huisvesting met hulpmiddelen, de ander is nog fit genoeg voor sport. Dus realiseer je in het huisvestingsbeleid woningen voor hulpbehoevende ouderen en in de sport aanbod voor fitte senioren. Opkomen voor ouderen moet in ons denken zitten. Het moet niet in een apart hokje worden gestopt.”

Als vertegenwoordiger van de Senioren Partij Maastricht in het college is Bastiaens vast van plan om trouw te blijven aan zijn idealen, ook nu hij bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. ,,Door zoveel mogelijk mezelf te zijn en dat ook te laten zien. Door de mens te blijven zien en me niet door het systeem te laten opslokken. En me niet door de angst te laten leiden dat ik deze functie kan verliezen. Ik ben realist genoeg om te weten dat een cultuurverandering niet van vandaag op morgen een feit is, maar je kunt wel vandaag beginnen.”

 

Hieronder het hele interview met de nieuwe wethouder:

 

Frans Bastiaens: van wereldburger tot wethouder

 

 

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken