skip to Main Content

Gemeente gaat het ouderenbeleid beter communiceren na kritiek Seniorenpartij

Gemeente Gaat Het Ouderenbeleid Beter Communiceren Na Kritiek Seniorenpartij

Het college van burgemeester en wethouders komt in het eerste kwartaal van 2020 met een concreet voorstel om het lopende ouderenbeleid in Maastricht beter in beeld te brengen en duidelijker te communiceren naar de doelgroep. Dat is toegezegd tijdens het begrotingsdebat.

Groot gemis

De toezegging komt na de vaststelling van de Senioren Partij Maastricht dat het ouderenbeleid in Maastricht volstrekt onduidelijk is. In een stad waar behalve veel jongeren (met name studenten) ook veel senioren wonen, is dat een groot gemis, aldus fractievoorzitter John Steijns.

Integrale aanpak

Maastricht hecht veel belang aan de mogelijkheid voor ouderen om actief deel uit te blijven maken van de samenleving. Daarnaast wil de stad mensen die een zekere leeftijd hebben bereikt op optimaal leefklimaat bieden. Het probleem bij dit alles is dat vanuit het stadsbestuur geen doelgroepenbeleid wordt gevoerd, maar gekozen is voor een integrale aanpak.

Versnippering

,,In elke wethoudersportefeuille zit wel een onderdeel op terrein van  Wonen, Welzijn en Zorg”, aldus Steijns. ,,Naast regelingen binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld WMO, zijn er  bijvoorbeeld regelingen op het gebied van veiligheid, armoede, gezondheid en sport. Iedere wethouder heeft vanuit zijn portefeuille te maken met plukjes ouderenbeleid. Het gevolg is dat er sprake is van versnippering, waardoor veel ouderen niet weten waar ze aan toe zijn of waar ze kunnen aankloppen voor bepaalde regelingen.”

Niet te volgen

De integrale aanpak is voor veel ouderen vaak niet te volgen of te herkennen, vervolgt de fractievoorzitter. ,,In de communicatie met onze inwoners zou krachtiger over het voetlicht moeten worden gebracht wat we als gemeente allemaal doen op het gebied van ouderenbeleid en wat hierbij de speerpunten of prioriteiten zijn. Wij zijn van mening dat het bundelen van informatie en dit gericht communiceren eraan zal bijdragen dat ouderen beter in staat zijn om op een volwaardige manier deel te nemen aan en actief te blijven in de Maastrichtse samenleving.”

Steun van CDA

De oproep van de Senioren Partij Maastricht kreeg bijval van de CDA-fractie bij monde van fractievoorzitter Niels Peeters. Beide partijen toonden zich tevreden met de toezegging vanuit het college om begin volgend jaar met een voorstel te komen. ,,Wij zien dit zonder meer als een stap in de goede richting, aldus fractievoorzitter John Steijns.

Back To Top
×Close search
Zoeken