skip to Main Content

Maastricht komt tegemoet aan wensen SPM omtrent seniorenwoningen

Maastricht Komt Tegemoet Aan Wensen SPM Omtrent Seniorenwoningen

Een belangrijke impuls voor de ouderenhuisvesting in Maastricht. Zo noemt SPM-fractievoorzitter John Steijns de afspraken die de woningcorporaties en de gemeente Maastricht hebben gemaakt om vanaf 2020 te komen tot meer levensloopbestendige woningen in Maastricht.

Convenant

In eerste instantie wordt volgend jaar een visie opgesteld. Op basis daarvan, zo is afgesproken, zal een convenant worden afgesloten tussen zorgorganisaties, woningcoöperaties en gemeente. In deze overeenkomst worden de taken en verantwoordelijkheden van alle samenwerkingspartners vastgelegd.

Rollatorgeschikt

De woningcoöperaties hebben inmiddels toegezegd het aantal zorggeschikte woningen de komende jaren te zullen ophogen. Bekeken wordt welke complexen de komende tien jaar worden aangepast op wonen en zorg. Uitgangspunt daarbij is dat woningcomplexen op dat punt aan een minimumniveau moeten voldoen. Zo dient er in de gebouwen een lift aanwezig te zijn, moeten alle ruimtes ‘rollatorgeschikt’ zijn en dient het gehele complex uiteraard dempelvrij te zijn.

Muziek in de oren

De afspraken klinken de Senioren Partij Maastricht als muziek in de oren, zegt fractievoorzitter John Steijns. ,,We hebben voor de zomervakantie al aangegeven dat de behoefte aan betaalbare seniorenwoningen in Maastricht sterk groeit. Bij de bespreking in de Stadsronde op 9 oktober heeft de Seniorenpartij opnieuw aangegeven dat wonen en zorg prioriteit dient te krijgen, waarbij – binnen de prestatieafspraken met de woningcoöperaties – betaalbaarheid voorop moet staan. In eerste instantie zijn wij dik tevreden.”

Verruiming WMO

Steijns is ook blij met een andere toezegging die de gemeente heeft gedaan. Zij zal volgend jaar gaan onderzoeken of het mogelijk is om binnen de WMO ruimte te creëren voor het subsidiëren van collectieve woningaanpassingen. ,,Mooi, want dit zou een aanvulling zijn op de reeds bestaande individuele voorzieningen ten behoeve van woningaanpassingen”, aldus de SPM-fractievoorzitter. ,,Het komt geregeld voor dat een aantal appartementen binnen een complex zijn aangepast, maar de gemeenschappelijke ruimten in zo’n gebouw niet te nemen hindernissen zijn.”

 

Back To Top
×Close search
Zoeken