skip to Main Content

Gemeente verwerpt bezwaren tegen pinkiosk Sint-Pieter, SPM tevreden

Gemeente Verwerpt Bezwaren Tegen Pinkiosk Sint-Pieter, SPM Tevreden

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht houdt vast aan de komst van een zogeheten pinkiosk in de Pater Lemmensstraat in de wijk Sint-Pieter in Maastricht. Dat laat wethouder Vivianne Heijnen (onder meer Economie en Wonen) weten in een brief aan de Maastrichtse gemeenteraad.

Zorgvuldig proces

Volgens de wethouder is er geen enkel beletsel om de verleende omgevingsvergunning niet in stand te laten.. ,,Er is een zorgvuldig proces gevoerd en de aanvraag is alvorens het verlenen van de vergunning nauwgezet bestudeerd. Er is geen sprake van een onevenredige verkeersaantrekkende werking. Aan de Pater Lemmensstraat zijn ruim voldoende openbare parkeerplaatsen voorhanden waardoor niet op de weg geparkeerd hoeft te worden en de verkeersveiligheid niet in het geding komt”, schrijft de wethouder.

Belangrijk voor ouderen

De Senioren Partij Maastricht is van meet af aan voorstander van de kiosk geweest. ,,We zijn blij dat de inwoners van Sint Pieter binnenkort weer de mogelijkheid krijgen om contant geld te pinnen in hun wijk”, zegt fractievoorzitter John Steijns. Eerder liet hij weten geschrokken te zijn van de harde toon waarop de boze buurtbewoners hun bezwaren kenbaar maakten. ,,Je kunt je afvragen waar de gemeenschapszin gebleven is”, zei Steijns in juli van dit jaar. ,,Als fractie maken we ons al langer sterk voor een terugkeer van een pinautomaat in de wijk, omdat zo’n automaat met name voor ouderen een belangrijke voorziening is. Nadat de laatste pinautomaat uit de wijk was weggehaald, hebben we het college van B en W gevraagd de zaak aan te kaarten bij de SNS-bank. Dat heeft kennelijk geleid tot dit bijzondere plan. Je mag aannemen dat alles heel goed tegen elkaar is afgewogen.”

Vlakbij het politiebureau

Wat bij de afweging in elk geval heeft meegespeeld is dat de locatie in de nabijheid van een voorzieningencluster ligt. ,,In de directe omgeving van deze locatie bevindt zich het politiebureau, hetgeen bijdraagt aan de sociale Veiligheid”, aldus Heijnen. De pinkiosk levert volgens haar geen aanvullende geluid- en lichthinder op. Ook is de wethouder van mening dat de plaatsing van de pinkiosk met een bouwhoogte van 2,7 meter niet tot negatieve ruimtelijke effecten leidt.

Schade bij plofkraak beperkt

Een aantal omwonenden had bezwaar gemaakt tegen de vergunning uit angst voor eventuele plofkraken, maar als die al zouden plaatsvinden, blijft het gevaar voor de nabije omgeving beperkt, schrijft wethouder Heijnen in de raadsinformatiebrief. ,,In het geval van een plofkraak kan bij het gasdrukmeet- en regelstation slechts beperkte (ruit)schade ontstaan tot 19 meter. Indien de dichtstbijzijnde woningen verder dan 19 meter liggen, is de te verwachten schade kleiner. De afstand tussen de woningen aan de Pater Lemmenstraat en de pinkiosk is minimaal 20 meter. Verder zal de pinkiosk zelf ook nog een afremmende/beschermende werking hebben en kan de druk zich redelijk goed verspreiden, waardoor enkel een incidentele ruitbreuk aan de orde zal zijn.”

 

Back To Top
×Close search
Zoeken