skip to Main Content

Gemeente wil krakers weg uit oude sportkantine VV Scharn, maar staat machteloos

Gemeente Wil Krakers Weg Uit Oude Sportkantine VV Scharn, Maar Staat Machteloos

De gemeente Maastricht wil de voormalige voetbalkantine van VV Scharn, die onlangs opnieuw gekraakt werd door een aantal zwerfjongeren, zo spoedig mogelijk laten ontruimen. Dat schrijft wethouder John Aarts (VVD, Vastgoed) in zijn antwoord op schriftelijke vragen van de fractievoorzitters John Steijns (Senioren Partij Maastricht) en Niels Peeters (CDA).

Nieuw vonnis

Het is echter maar zeer de vraag of die snelle ontruiming er ook komt. Een dergelijke actie is namelijk alleen mogelijk met een nieuw vonnis van de rechter. Maar een kort geding heeft alleen zin als er nieuwe ‘valide argumenten’ zijn en er bovendien een spoedeisend karakter is. ,,De gemeente zal dus moeten aantonen dat zij vastomlijnde plannen met het gebouw heeft, waarvoor een spoedige ontruiming noodzakelijk is”, aldus wethouder John Aarts.

Plan van tafel

En die vastomlijnde plannen zijn er niet, zo blijkt uit de brief van Aarts. De oude sportkantine zou na de herontwikkeling gaan fungeren als onderkomen van scoutinggroep Anne Frank-St. Jan (scouting Heer). Die zit al geruime tijd dringend zit te wachten op een verhuizing. Daarnaast zouden het gebouw en het omliggende terrein worden omgevormd tot een buurtpark en ontmoetingsplek ten behoeve van de hele wijk. Maar deze plannen zijn inmiddels van tafel, aldus wethouder Aarts.

Onderzoek afgesloten

Hij wijst erop dat al in februari duidelijk is geworden dat herontwikkeling financieel niet haalbaar was, en dat daarom zowel de scouting als de bewoners hebben afgezien van herontwikkeling van het gebouw. ,,Het gezamenlijke haalbaarheidsonderzoek is toen afgesloten. Bewoners en scouting zijn dus niet zozeer ‘de dupe’ van de nieuwe kraak, als wel van een gebrek aan financiële middelen voor herontwikkeling”, aldus de wethouder in zijn brief.

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken