skip to Main Content

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: de Senioren Partij Maastricht durft te luisteren!

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: De Senioren Partij Maastricht Durft Te Luisteren!

Het jaar 2021 zal in het teken staan van het vierde jaar van deze raadsperiode. Wie tevreden is zal het snel hebben over ‘het laatste jaar van deze periode’. Maar louter achteroverleunen en voldaan terugkijken op wat we de afgelopen jaren als brede stadspartij allemaal hebben weten te bereiken, past niet bij de Senioren Partij Maastricht. 2021 wordt is voor ons dan ook het voorbereidingsjaar op de volgende raadsperiode.

Bestuurspartij

Met dank aan de initiatiefnemers – nu meer dan 40 jaar geleden – is de SPM als Maastrichtse lokale partij gegroeid van ‘volgend’ tot een bestuurspartij met wezenlijke invloed. Wie had dat kunnen denken in een stad waar het CDA en de PvdA elkaar decennialang de bal konden toespelen?

Opgave

De opgave waar wij als lokale partij (bestuur, wethouder, leden en fractie) voor staan kan en mag dan ook niet anders zijn dan de rol binnen het stadsbestuur in de nabije toekomst nog meer, nog sterker, invulling te gaan geven.

Jaarverslag

Met het uitbrengen van een jaarverslag legt de fractie van de Senioren Partij Maastricht verantwoording af. Aan de leden, aan het partijbestuur, maar vooral aan u als kiezer. In onze newsroom (nieuwskamer) kunt u de publicatie over het jaarverslag 2020 lezen, met tal van handige linkjes naar onderwerpen waarmee de fractie zich het afgelopen jaar heeft beziggehouden. Uiteraard is het ook mogelijk verslag op te vragen bij onze fractievoorzitter, John Steijns. john.steijns@gemeenteraadmaastricht.nl .

Doelgroep

In een tijd waar de media (De Limburger, TV Maastricht of 1Limburg) in steeds mindere mate aandacht hebben voor het lokale bestuur, zullen wij als SPM-fractie het gebruik van sociale media-mogelijkheden moeten intensiveren, willen wij als stabiele politieke factor binnen Maastricht onze primaire doelgroep blijven bereiken. Uiteraard gaan wie niet voorbij aan het gegeven dat bijna de helft van de bevolking in Maastricht 50 jaar of ouder is, en dat deze groep met het jaar groeit.

Communicatie

De fractie Senioren Partij Maastricht vindt goede wederzijdse communicatie ontzettend belangrijk. Onder het motto ‘Durf te luisteren’ wil de fractie de betrokkenheid van de leden – maar zeker ook van de kiezers –  verder versterken. Wij staan open voor uw vragen en/of opmerkingen. Ook voor een persoonlijk gesprek maken we graag tijd, al zullen we in deze tijd wel rekening moeten houden met hetgeen de landelijke overheid van ons vraagt in de strijd tegen het coronavirus.

Antwoorden

Wat leeft er in uw straat? Wat speelt er in uw buurt? Hoe beleeft u de omgeving waar u leeft? Maar ook: hoe denkt u over de kloof tussen jong en oud? Wat is er nodig om een gezonde samenleving voor Maastricht te borgen? Antwoorden op deze en – tal van – andere vragen maken mede duidelijk hoezeer iemand zich thuis voelt in zijn omgeving en wat er aan gedaan kan worden om het gevoel van sociale geborgenheid verder te versterken.

Uitnodiging

De Senioren Partij Maastricht nodigt u ook van harte uit om onderwerpen aan te dragen. Onderwerpen en ideeën die de sociale cohesie in buurt en/of wijk kunnen versterken. Suggesties die ertoe leiden dat problemen worden opgelost of door ons als fractie binnen het politiek-bestuurlijke spectrum worden aangekaart. Onderwerpen die mogelijk ook als bouwstenen kunnen dienen voor het nieuwe verkiezingsprogramma .

Signalen

Denk hierbij vooral ook aan thema’s zoals zorg, welzijn, onderwijs, cultuur, sport, wonen, verkeer, mobiliteit, milieu, veiligheid en werkgelegenheid. Maar ook voor ideeën op andere terreinen staan wij open. Kortom uw signalen zijn voor ons de uitdaging om ook de komende jaren met hart en ziel te blijven werken aan een stad waar het goed wonen, werken en leven is. Voor alle inwoners, nu en in de toekomst.

 

Met vriendelijke groet,

 

De fractie van de Senioren Partij Maastricht

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken