skip to Main Content

Goede opkomst bij eerste SPM-buurtbezoek ‘nieuwe stijl’ aan De Heeg

Goede Opkomst Bij Eerste SPM-buurtbezoek ‘nieuwe Stijl’ Aan De Heeg

Bewoners van de Maastrichtse wijk De Heeg maken zich grote zorgen over de leefbaarheid in hun omgeving. Dat bleek gisteren tijdens het eerste werkbezoek ‘nieuwe stijl’ van de Senioren Partij Maastricht aan de sterk vergrijzende buurt. De goed bezochte bijeenkomst vond plaats op dinsdag 14 juli in Hoeskamer ’t Heegeneerke aan de Roserije in De Heeg.

Kloppend hart

De Roserije was ooit voorbestemd als kloppend hart voor de wijk met winkels, ruimte voor ontmoeting, sport- en recreatiemogelijkheden en toegang tot (gezondheids)zorg. De werkelijkheid is dat het één voor één dreigt te verdwijnen of zelfs al is verdwenen. Veel bewoners gaven tijdens de bijeenkomst te kennen de toekomst van de Roserije somber in te zien als de eigenaar van het winkelcentrum niet daadwerkelijk in actie komt, net als de woningcoöperaties, de gemeente en de bewoners zelf.

Buurtstabiliteit

,,Duidelijk werd dat wijkbewoners nieuwe impulsen hard nodig vinden voor de buurtstabiliteit”, zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,De Heeg heeft sterk behoefte aan bij voorkeur jonge, gemotiveerde ondernemers. Daarnaast is het noodzakelijk dat met man en macht gewerkt wordt aan gemeenschapszin. Samen maak je een buurt leefbaar. Je kunt wel in een buurt of wijk wonen, maar belangrijker is dat je er leeft!”

Persoonlijke gesprekken

Het bezoek van de Senioren Partij Maastricht aan De Heeg stond vooral in het teken van het luisteren naar wensen en verwachtingen van de bewoners. Daarnaast was er oog en oor voor klachten over het leefklimaat vanuit de bewoners. De SPM-delegatie bestond uit de gemeenteraadsleden Henny Willems en John Steijns, de burgerraadsleden Samantha Lejeune en Ria Makatita en bestuursleden Jan Voorvelt (voorzitter) en Ed Sabel (bestuurslid en campagneleider). Zij gingen aan tafel met bewoners voor het voeren van persoonlijke gesprekken.

RTV Maastricht

De werkwijze – gespreksgroepen van vier of vijf personen – garandeerde min of meer dat elke bezoeker alle kans had zijn of haar verhaal voor het voetlicht te brengen. ,,Met man en macht moesten zelfs een aantal tafeltjes worden bijgezet. En RTV Maastricht was als bijzondere gast aanwezig”, aldus John Steijns, die zegt verrast te zijn over de goede opkomst. ,,Als je midden in de vakantieperiode zo’n dertig mensen mag verwelkomen, heb je als politieke partij zeker geen reden tot klagen.”

Van jong naar grijs

In 1986 telde De Heeg 6.795 inwoners. Een kleine 35 jaar later is dit aantal teruggelopen tot 5.991. Scoorde De Heeg in 1986 nog als ‘super jonge buurt’ (28,8 procent van de bewoners was jonger dan 14 jaar); in 2020 is dat aantal sterk gedaald naar 13 procent. In de beginjaren beschikte De Heeg over maar liefst drie basisscholen: De Kring, De Schans en De Perroen. John Steijns: ,,Als over enkele maanden de nieuwbouw van het IKC Ziezo wordt opgeleverd, heeft de wijk nog maar één school. Een logische ontwikkeling al roept die bij veel inwoners gemengde gevoelens op.” Niet alleen is het aantal jongeren in De Heeg sterk gedaald, ook het aantal ouderen neemt jaarlijks toe. In 1986 waren ‘slechts’ 285 inwoners 65 jaar of ouder; inmiddels hebben 1.018 inwoners deze leeftijdsgrens gepasseerd.

Openbaar groen

Door de gehele buurt is voor het openbaar groen in het verleden gekozen voor snel groeiende beplanting. ,,Op zichzelf mooi, maar helaas leidt het wel tot onoverzichtelijke situaties. Ondanks het feit dat de laatste jaren op veel plaatsen het openbaar groen grondig is aangepakt, worden tal van plekken nog als ‘onveilig’ beschouwd. Veel inwoners ervaren overlast door – in hun ogen – te hoge bomen. Zelfs de straatverlichting komt op tal van plaatsen in de verdrukking.”

Onverantwoord rijgedrag

Het autoverkeer blijft een bron van ergernis, zo bleek tijdens de bijeenkomst in Hoeskamer het Heegeneerke. ,,Ondanks de vele woonerven en een 30-kilometerzone wordt er veel te hard gereden. Onverantwoord rijgedrag is en blijft een kwestie van mentaliteit. Met name op het kruispunt Langendaal-Cuyleborg-Borghaag wordt nog maar al te vaak onverantwoord rijgedrag waargenomen. Diverse mensen uiten hun bezorgdheid over het snelle autoverkeer als straks de nieuwe school aan de Borghaag in gebruik wordt genomen. Het is een signaal dat wij als politieke partij zeer serieus nemen en waar we dan ook volop mee aan de slag gaan.”

 

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken