skip to Main Content

Henny Willems: college moet snel woonvisie ontwikkelen met het oog op 2 miljard aan rijksgeld

Henny Willems: College Moet Snel Woonvisie Ontwikkelen Met Het Oog Op 2 Miljard Aan Rijksgeld

De gemeente Maastricht moet veel meer daadkracht tonen als het gaat om de bouw van nieuwe woningen. De focus leggen op de wat langere termijn, bijvoorbeeld 2040, is daarbij essentieel, net als de aandacht voor de realisatie van zogeheten levensloopbestendige woningen. Deze kunnen de zo gewenste doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Twee miljard euro

Dat schrijft SPM-raadslid Henny Willems in een brief met schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Aanleiding voor het raadslid om namens zijn fractie aan de bel te trekken is het feit dat het kabinet op Prinsjesdag bekendgemaakt heeft dat het 2 miljard euro vrijmaakt om de vastgelopen woningmarkt uit het slop te trekken.

Lastenverlaging

De helft van het geld wordt gebruikt om de belasting voor woningcorporaties en andere grote huurders te verlagen. Die zouden dan meer middelen krijgen om betaalbare woningen te bouwen voor bijvoorbeeld starters en middeninkomens.

Gekte op woningmarkt

,,De gekte op de woningmarkt in Maastricht (maar ook in haar omgeving) is een beeld dat ernstige zorgen baart”, aldus Willems in zijn brief. ,,Er is veel vraag en veel te weinig aanbod. Wat zou kunnen helpen is, niet op de korte termijn, maar zeker voor de nabije toekomst, een goede woningvisie. Een woonvisie die net als de omgevingsvisie het jaartal 2040 durft te gebruiken.”

Oud plan afstoffen

Door twintig jaar vooruit te kijken, kan Maastricht een heleboel problemen voorkomen, is de gedachte die uit de brief naar voren komt. De gemeente zou wel gek zijn om de grote zak met geld onaangeroerd te laten. Een van de weinige voorwaarden is dat het moet gaan om een project van minimaal 500 woningen, aldus Willems. Om die reden kan het volgens hem interessant zijn om een oud, uit 2010 daterend plan voor de bouw van woningen in Limmel uit de kast te trekken en opnieuw te bekijken, zeker nu het Rijk een financiële voorzet heeft gegeven. ,,De Senioren Partij Maastricht is van mening dat er voor het college een optimale inspanningsverplichting ligt om voor Maastricht aanspraak te maken op deze aanjaagmiddelen”, aldus Henny Willems in een toelichting. ,,Deze middelen kunnen en mogen niet voorbij gaan aan Maastricht.”

Comfortabel

De Senioren Partij Maastricht pleit al geruime tijd voor de bouw van meer levensloopbestendige woningen voor ouderen en mensen met een smalle beurs. Niet alleen met het oog op de vergrijzing, maar ook om de krapte op de woningmarkt via doorstroming terug te dringen. Veel ouderen zouden namelijk eerder overwegen te verhuizen als er woningen komen waar ze op een comfortabele manier ouder kunnen worden.

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken