skip to Main Content

SPM: neem clubs bureaucratische beslommeringen uit handen

SPM: Neem Clubs Bureaucratische Beslommeringen Uit Handen

Veel vrijwilligersorganisaties in Maastricht, bijvoorbeeld sportclubs, toneel- en muziekverenigingen en instellingen die op het gebied van welzijn onbezoldigd hun steentje bijdragen aan de maatschappij, komen in de problemen doordat zij in toenemende mate te maken krijgen met regelgeving en eisen die hun functioneren in de weg zitten. Het zou daarom goed zijn als een deel van het bestuurswerk kan worden overgeheveld naar een onafhankelijke instantie, waardoor bestuurders van clubs en andere instellingen weer wat meer tijd krijgen voor hun hobby’s.

Dat is de kern van een initiatiefvoorstel dat de fractie van de Senioren Partij Maastricht deze week naar het college van B en W gestuurd heeft.

Onderbezetting

Mooie organisaties komen in toenemende mate in de problemen door onderbezetting en niet opvulbare vacatures, schrijven SPM-fractievoorzitter John Steijns en burgerraadslid Math Courbois in een toelichting op hun voorstel. Zij denken dat de problemen de komende tijd alleen maar erger zullen worden. ,,Jongeren ambiëren dergelijke functies minder snel en de oudere garde vindt het na vaak tientallen jaren dat het zo langzaam aan wel mooi is geweest en dringt aan op opvolging”, aldus Courbois. Daarbij komt ook dat de eisen van deskundigheid en vaardigheden steeds hoger komen te liggen. Ontwikkelingen in ICT en wetgeving zijn daarin belangrijke aspecten die het afbraakrisico steeds groter maken”, aldus burgerraadslid Math Courbois.

Professioneel

Ook vrijwilligersorganisaties zijn in feite ondernemingen die professioneel bestuurd moeten worden, aldus Courbois. ,,Overeenkomsten met derden aangaan, personeel aansturen, projectplannen maken en financiën beheren; je hebt het simpelweg gezegd over zaken die niets met het uitoefenen van de oorspronkelijke hobby van bestuurders van een club te maken hebben. Bovendien zijn het vaak geen leuke dingen om in je vrije tijd mee bezig te zijn. Bestuurders willen meer dan dat in vroegere tijden het geval was ook zelf meer vrije tijd over houden voor de hobby.”

Continuïteit

Met een maatschappij die steeds meer juridische eisen stelt aan organisaties en hun bestuurders, een achterban die op alle fronten professionaliteit en kwaliteit verwacht, wordt besturen steeds complexer, aldus Math Courbois. ,,Het vinden van juiste mensen en deze dan ook nog bereid vinden zich in te zetten voor de goede zaak wordt een kunst op zichzelf. De continuïteit komt daarmee steeds vaker in het geding.”

Bureaucratie

Burgers die een goed idee willen omzetten in een initiatief, lopen al snel aan tegen de noodzaak om een vereniging of stichting op te richten. ,,Het verkrijgen van bijvoorbeeld subsidies is alleen mogelijk als er sprake is van een privaatrechtelijke organisatie. Goede ideeën verdwijnen dan al uit de gedachten, omdat kennis en vaardigheden ontbreken. De onbekendheid met de bureaucratie demotiveert om verder te gaan.”

Math Courbois en SPM-fractievoorzitter John Steijns hopen dat hun idee de komende weken de steun krijgt van de andere partijen in de Maastrichtse gemeenteraad. Bij het college van B en W dringen ze erop aan om het voorstel nog komend najaar handen en voeten te geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken