skip to Main Content

Jan Voorvelt herkozen als voorzitter van de Senioren Partij Maastricht

Jan Voorvelt Herkozen Als Voorzitter Van De Senioren Partij Maastricht

Jan Voorvelt is afgelopen zaterdag 12 juni bij acclamatie herkozen als partijvoorzitter van de Senioren Partij Maastricht. In zijn dankwoord gaf Jan Voorvelt aan dat hij zich voor een nieuwe periode beschikbaar had gesteld vanwege de prima sfeer binnen de partij en het partijbestuur en het uitstekende contact met zowel de fractie als de wethouder met wie de Senioren Partij Maastricht in het college is vertegenwoordigd.

Eensgezindheid

Voorvelt liet weten dat hij name name tevreden is over de wijze waarop de SPM er als lokale partij in slaagt invulling te geven aan haar eigen doelstellingen en ambities. Waar het bij andere partijen – zowel landelijk als lokaal – nog wel eens wil botsen, staat bij de Senioren Partij Maastricht eensgezindheid aan de basis van de besluiten die worden genomen en de politieke koers die wordt gevaren. Mede door die eensgezindheid kijkt hij vol vertrouwen uit naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Margot Partouns-Sondeijker werd door de algemene ledenvergadering benoemd tot secretaris in het partijbestuur.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken