skip to Main Content

SPM: voortwoekeren spionageaffaire slecht voor het imago van de stad

SPM: Voortwoekeren Spionageaffaire Slecht Voor Het Imago Van De Stad

De aanhoudende onrust rond het Shared Service Centrum Zuid-Limburg, die heeft geleid tot wat inmiddels de ‘Maastrichtse spionageaffaire’ is gaan heten, doet het imago van de stad geen goed. Dat zegt fractievoorzitter John Steijns van de Senioren Partij Maastricht vooruitlopend op de extra raadsvergadering die volgende week dinsdag over de kwestie wordt gehouden.

,,De beeldvorming die zich de laatste weken voor de buitenwereld heeft ontwikkeld gelijk een eruptie is niet goed voor het imago van de stad, slecht voor het stadsbestuur en de ambtelijke organisatie”, aldus Steijns. Hij vreest dat de lawine aan berichtgeving, de affaire is ook flink belicht in de landelijke media, nog lang zal doorwerken, ook binnen het ambtelijk apparaat.

Recherchebureau

De afgelopen weken kwam druppelsgewijs het nieuws naar buiten dat de gemeente Maastricht de e-mails van enkele tientallen van haar medewerkers had laten controleren. Het onderzoek werd verricht door een recherchebureau dat opdracht had gekregen een onderzoek in te stellen naar enkele ambtenaren die zich van meet af aan hebben verzet tegen de komst van een Shared Service Centrum Zuid-Limburg, één groot gezamenlijk dienstenkantoor (inkoop, administratie en ICT) voor Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht.

Zorgvuldigheid

Komend weekend bespreekt de fractie van de Senioren Partij Maastricht welke positie ze volgende week dinsdag inneemt tijdens de ingelaste raadsvergadering. ,,Het is een vrij ingewikkelde kwestie, die betrekking heeft op meerdere gemeentes en zelfs op een zelfstandig gremium dat met het oog op de intergemeentelijke samenwerking in het leven is geroepen”, aldus Steijns.

,,Vanuit de positie die we als gemeenteraadslid innemen neemt de fractie Seniorenpartij Maastricht dit vraagstuk vanuit de rol als volksvertegenwoordiger serieus. Zorgvuldigheid is hier gepast”, aldus de fractievoorzitter, die tevens vindt dat alles in het werk moet worden gesteld ‘om een verdere polemiek te voorkomen’.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken