skip to Main Content

John Steijns: wegnemen figuurlijke grensbarrières vergroot aantrekkelijkheid Maastricht

John Steijns: Wegnemen Figuurlijke Grensbarrières Vergroot Aantrekkelijkheid Maastricht

Maastricht presenteert zich in toenemende mate als Europese stad die in het hart van de EU ligt. Desondanks zijn er nog altijd veel belemmeringen voor mensen die aan de andere kant van de grens een baan zoeken of een loopbaan ambiëren. Volgens de SPM kan het wonen en werken in een stad als Maastricht nog aantrekkelijker worden gemaakt als de figuurlijke grensbarrières zoveel mogelijk worden weggenomen. In een brief met schriftelijke vragen aan het college van B en W vraagt de SPM-fractie aandacht voor deze kwestie.

Atlas voor Gemeenten

Naar aanleiding van de onlangs gepresenteerde Atlas voor Gemeenten werd gesteld dat grensregio’s gebaat zijn bij meer Europese samenwerking. Met name zuidelijke steden als Maastricht en Heerlen zouden flink profiteren als belemmeringen om over de grens te werken afnemen.

Concrete stappen

,,In de gemeentebegroting 2019 is vermindering van grensbarrières als beoogde prestatie opgenomen”, zegt fractievoorzitter John Steijns. ,,Een inhoudelijk en financieel plan van aanpak voor de doorontwikkeling van het Maastricht International Centre als regionaal expertise- en hulpcentrum voor internationale en grenswerkers in Zuid-Limburg is daarbij het aandachtspunt. Als SPM-fractie juichen wij dit voornemen van harte toe. Toch willen graag van het college weten welke concrete stappen er gezet worden of al zijn gezet en wat de verwachte resultaten zijn op zowel korte als langere termijn.”

 

Hieronder de vragen die de SPM bij het college van B en W heeft neergelegd:

  1. Deelt u de conclusie van de onderzoekers van de Atlas voor Gemeenten dat met name grote gemeenten -zoals Maastricht- veel aantrekkelijker worden als barrières voor met name werken over de grens wegvallen?
  2. Kunt/wilt u aangeven in welke mate taal- en cultuurverschillen, twijfel over sociale zekerheid, verschil in wet- en regelgeving en het gebrek aan informatie over mogelijkheden en kansen aan de andere kant van de grens deze barrières vormen?
  3. Kunt u de mogelijkheden cq de instrumenten aangeven voor de gemeente om deze barrières te slechten zodat meer mensen banen over de grens daadwerkelijk als optie gaan beschouwen?
  4. Bent u het met ons eens dat het verbeteren van de informatievoorziening een impuls kan zijn voor werken over de grens zodat sprake is van een lonkend perspectief?

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken