skip to Main Content

Maastrichtse politici in open brief: laat de culturele sector niet ten onder gaan

Maastrichtse Politici In Open Brief: Laat De Culturele Sector Niet Ten Onder Gaan

De Maastrichtenaar houdt van zijn stad, mede om zijn culturele diversiteit. Als die verdwijnt, wordt deze mooie, kleurrijke stad grauw en doods, schrijven de woordvoerders cultuur van de gemeenteraadsfracties fracties van de SPM, GroenLinks, D66 en CDA in een open brief aan minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur), het college van B en W van Maastricht en aan de Limburgse gedeputeerden. ,,Een sterke culturele sector is goed voor de economie, maar helpt net zo goed eenzaamheid te verlichten. Ook draagt zij bij aan burgerparticipatie in het algemeen. Laat de infrastructuur van culturele instellingen, zelfstandige ondernemers, zzp-ers culturele amateurgezelschappen in Maastricht en de rest van de provincie niet ten onder gaan!”

Hieronder de tekst van de brief, die is ondertekend door Hans Passenier en Lex Vos (GroenLinks), Johan Pas en Richard Wijnands (D66), Imgriet Habets (Senioren Partij Maastricht) en Jan Janssen (CDA):

Op dinsdag 21 april hoorden we, dat er tot 1 september geen evenementen mogen plaatsvinden. Wat doet dat met Maastricht, een stad met een zo rijk cultureel leven?

De toch al kwetsbare, want vaak slecht betaalde cultuur- en evenementensector dreigt om te vallen. Weliswaar heeft de minister voor de gehele Nederlandse culturele Basis Infra Structuur (BIS) geld beschikbaar gesteld bovenop de algemene maatregelen ter ondersteuning van zzp’ers en bedrijven. Dit is een mooi begin. Maar dat geld is vooral bedoeld voor landelijk gesubsidieerde gezelschappen. Onze regionale en lokale (pop)cultuursector profiteert slechts beperkt van deze 300 miljoen. Extra steun voor lokale en regionale infrastructuur is nodig. De cultuursector biedt bovendien werkgelegenheid aan een grote groep zzp’ers, organisaties en toeleveranciers. Als de cultuur omvalt is de hele keten in gevaar: technici, docenten, makers, horeca, leveranciers van festivalinrichting enzovoorts. Voor zzp’ers en werknemers in het algemeen zijn dan wel regelingen getroffen, maar die zijn niet voldoende: in de culturele sector, waar juist bovengemiddeld veel zzp’ers werken, kan vooralsnog niet iedereen daar gebruik van maken. Ook dat maakt de toekomst van de culturele en creatieve sector in Maastricht zeer kwetsbaar. 

Het belang van de cultuur 

Cultuur is een essentieel onderdeel van ons leven. Ook in de anderhalve meter-samenleving blijkt, dat cultuur ons verbindt en troost, kracht, en ontspanning biedt. Hoe zouden we het thuis uithouden zonder films, muziek of boeken? De toekomst van cultuur staat echter onder druk. Culturele instellingen, kleine gezelschappen, podia en makers hebben geen of onvoldoende publiek. En dus nauwelijks inkomsten. 

Welzijn en welvaart in Maastricht zijn onlosmakelijk met cultuur verbonden; cultuur vormt een onmisbare basis voor een ontspannen leven waarin Maastrichtenaren zich ten volle kunnen ontplooien. Cultuur zet mensen aan het denken, maakt emoties los en stimuleert om buiten gebaande paden te denken. Cultuur draagt bij aan een continue vernieuwing van onze samenleving. Cultuur helpt maatschappelijke vraagstukken in onze stad aan te gaan. Een sterke culturele sector is goed voor de economie, maar helpt net zo goed eenzaamheid te verlichten. Ook draagt zij bij aan burgerparticipatie in het algemeen. De Maastrichtenaar houdt van zijn stad, mede om zijn culturele diversiteit. Als die verdwijnt, wordt deze mooie, kleurrijke stad grauw en doods. De culturele sector heeft al een aantal moeilijke jaren achter de rug. Net nu we een mooie cultuurvisie hebben opgesteld, gooit corona hier roet in het eten. 

Red de culturele sector 

Als gemeenteraadsleden doen wij daarom een oproep aan onze bestuurders: aan de minister, maar ook aan het college en aan de gedeputeerden; laat de infrastructuur van culturele instellingen, zelfstandige ondernemers, zzp-ers en onze culturele amateurgezelschappen in Maastricht en de rest van de provincie niet ten onder gaan! 

De gemeenteraad van Maastricht wil graag met alle betrokkenen in de cultuursector in gesprek gaan over mogelijkheden om de pijn te verzachten. We zien dat er tal van creatieve ideeën en reddingsacties ontstaan. Maar er is veel meer nodig. Wat precies, horen we graag van de sector zelf. 

Deze zomer zal anders worden dan we gewend zijn. Stiller vooral. Maar in de komende jaren willen we weer onze kleurrijke stad terug. En daarvoor moeten we nu actief worden. We moeten ook de cultuursector redden. Want zonder cultuur zal Maastricht nooit meer hetzelfde zijn.”

Back To Top
×Close search
Zoeken