skip to Main Content

Meer betaalbare ouderenwoningen dankzij versoepeling beleidsregels

Meer Betaalbare Ouderenwoningen Dankzij Versoepeling Beleidsregels

Maastrichtse senioren zullen de komende jaren meer kans hebben om in hun eigen stad aan een betaalbare levensloopbestendige woning te komen. Dat is het gevolg van een versoepeling van de bestaande beleidsregels die het voor initiatiefnemers (bijvoorbeeld woningcorporaties) aantrekkelijker maakt om te gaan bouwen.

Goedgekeurd

De door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde versoepeling kan rekenen op steun van een meerderheid van de gemeenteraad en zal tijdens de raadsvergadering van 25 juni formeel worden goedgekeurd.

Structuurvisie

De versoepeling van de beleidsregels is vooralsnog tijdelijk van aard en geldt in eerste instantie voor de duur van twee jaar. Op Zuid-Limburgse schaal is afgesproken dat corporaties die willen bouwen voor elke nieuw te bouwen woning er eerst een moeten slopen. De zogeheten compensatieregeling is vastgelegd in Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, waar alle achttien Zuid-Limburgse gemeenten zich aan hebben gecommitteerd.

Belemmerend

De compensatieregeling is ingesteld om te voorkomen dat er in een gebied waarin de bevolking krimpt een overschot aan woningen ontstaat. De praktijk is echter dat de regeling voor initiatiefnemers van nieuwbouwprojecten belemmerend werkt omdat er dikwijls hoge kosten mee gemoeid zijn. Nu deze belemmering in Maastricht tijdelijk wordt weggenomen is de kans groot dat het aantal levensloopbestendige woningen in de stad de komende jaren groeit.

Stimulans

De versoepeling stimuleert initiatiefnemers immers om met name betaalbare kwalitatieve levensloopbestendige sociale huurwoningen (maximale huurprijs € 720,42), huurwoningen in het middensegment (maximale huurprijs € 950,–) en betaalbare levensloopbestendige koopwoningen (maximaal prijsniveau € 185.000,–) voor senioren (en starters) te realiseren. Voorwaarde is wel dat het gaat om nieuwbouwplannen van maximaal 25 woningen.

SPM tevreden

De Senioren Partij Maastricht juicht de versoepeling toe. Fractievoorzitter John Steijns: ,,De regeling sluit aan op schriftelijke vragen over kleinschalige woonvormen voor ouderen, die onze fractie in april heeft ingediend. In de beantwoording van deze vragen liet het college al weten in beginsel positief te staan tegenover het ontwikkelen van kleinschalige woonvormen voor ouderen.”

Evaluatie

Het gegeven dat het een tijdelijke regeling betreft is voor SPM aanleiding om bij de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg eind 2020 te pleiten om kleinschalige woonvormen in de nieuwe woonprogrammering  op te nemen.

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken