skip to Main Content

Motie: gemeente moet zich maximaal inspannen voor behoud Bonbonnière

Motie: Gemeente Moet Zich Maximaal Inspannen Voor Behoud Bonbonnière

Het Maastrichtse college van burgemeester en wethouders dient zich maximaal in te spannen om de voormalige stadsschouwburg Le Bonbonnière in haar huidige openbare functie te behouden en te behoeden voor langdurige leegstand en op de loer liggend verval. Dat is de strekking van een motie die met grote meerderheid (32 stemmen voor; vier tegen) door de Maastrichtse gemeenteraad is aangenomen. Wethouder Jim Janssen (Seniorenpartij, Cultuur) heeft inmiddels laten weten zich te kunnen vinden in de opdracht, waaraan overigens geen (financiële) consequenties zijn verbonden.

Begrotingsbehandeling

De motie, die werd ingediend tijdens de begrotingsbehandeling, was een gezamenlijk initiatief van de raadsleden Anita van Ham (PvdA) en Imgriet Habets (SPM). Beiden kregen in de aanloop naar het debat tal van signalen uit de hele stad, dat de Bonbonnière als monumentaal rijksmonument behouden zou moeten blijven met behoud van de huidige functie, zijnde een kleinschalig theater met nevenactiviteiten van en voor Maastricht.

Right to Challenge

In de motie is het Right to Challenge (uitdagingrecht) opgenomen. Op basis van dit gemeentelijk uitgangspunt worden bewoners uitgedaagd om zelf initiatieven te nemen om taken van de overheid over te nemen. Burgers die met goede ideeën komen zouden dan ook alle ruimte moeten krijgen.

Bezuinigingsopdracht

Dat er geen financiële consequenties aan de motie zijn verboden is logisch, zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Door bezuiningsopdracht waarvoor de gemeente staat is daar geen ruimte voor.”

Back To Top
×Close search
Zoeken