skip to Main Content

Motie: nog voor eind dit jaar plan sporthal en winkelcentrum De Heeg

Motie: Nog Voor Eind Dit Jaar Plan Sporthal En Winkelcentrum De Heeg

De fracties van de Senioren Partij Maastricht, het CDA en de VVD willen dat het college van B en W nog voor het einde van 2021 komt met een concreet voorstel voor de herbouw/nieuwbouw van een binnensportaccommodatie ter vervanging van de bestaande sporthal in De Heeg. Daarnaast dient er tegen die tijd een plan te liggen voor de revitalisering van het winkelcentrum in de wijk. De is de strekking van een motie die de drie fracties tijdens de raadsvergadering van 22 juni zullen indienen.

Brief

Aanleiding voor de motie is een in De Heeg huis-aan-huis verspreide brief waarin de gemeente stelt dat de herontwikkeling van het winkelcentrum De Heeg , de sporthal en het gebied Roserije nog wel tot 2027 op zich kan laten wachten. Dit staat haaks op het feit dat al in 2017 een centrumplan voor De Heeg is uitgewerkt met als doel om in en rond de Roserije doel weer een aantrekkelijk centrum te realiseren.

Klachten

De Senioren Partij Maastricht heeft naar aanleiding van de brief de nodige klachten gekregen van bezorgde burgers. Hun ongenoegen is vooral gericht tegen de passage in de brief waarin gesuggereerd wordt de Groene Loper in Maastricht Oost voorrang krijgt op de herontwikkelingen in De Heeg. ,,Pas als er in Maastricht Oost, aan de Groene Loper, een grote sporthal komt, kan die in De Heeg weg”, staat in de brief.

Koppeling

Ook bij de indieners van de motie wil het er niet in dat opeens een koppeling wordt gemaakt met de Groene Loper, zo blijkt uit het stuk dat klaarligt. ,,Een koppeling met de Groene Loper is vreemd, zeker gezien de vrij grote afstand tussen de Heeg en de Groene Loper, en omdat daar in eerdere berichtgeving geen sprake van was. Bovendien is een sporthal op die plek hard nodig, vooral met het oog op het nabijgelegen kindcentrum ZIEZO.

Ontmoetingsplek

Ze wijzen erop dat Sporthal de Heeg al jaren minimaal wordt onderhouden, ook omdat er al jarenlang over vervanging wordt gesproken en dat het winkelcentrum de Heeg al jarenlang veel leegstand kent. Dit terwijl het gebied in de omgevingsvisie staat ingetekend als ‘ontmoetingsplek met detailhandel’. ,,Van de gebruikers van sporthal de Heeg niet kan worden verwacht nog jaren in een voorziening te sporten die minimaal wordt onderhouden”, aldus CDA, VDD en Senioren Partij Maastricht. De drie fracties zijn verder van mening dat ‘binnensportaccommodaties verdeeld over de stad moeten liggen en niet geclusterd bij het Geusseltgebied’.

Back To Top
×Close search
Zoeken