skip to Main Content

OPINIE Motie Seniorenpartij unaniem aangenomen: coronategemoetkoming ondernemers Maastricht

OPINIE Motie Seniorenpartij Unaniem Aangenomen: Coronategemoetkoming Ondernemers Maastricht

Een motie van de Senioren Partij Maastricht met het verzoek aan het college om maatwerk te leveren aan onze Maastrichtse ondernemers als het gaat om het betalen van de gemeentelijke belastingen, is gisteravond unaniem aangenomen door de Maastrichtse gemeenteraad. Imgriet Habets, fractiewoordvoerder economische zaken van de Senioren Partij Maastricht en opsteller van de motie is er blij mee. Hieronder legt ze uit waarom.

Door Imgriet Habets

Veel ondernemers hebben door de coronacrisis last van liquiditeitskrapte. Met andere woorden: de portemonnee is leeg, het spaarvarken is geplunderd, het bankkrediet is volgetrokken en de reservering voor het pensioen wordt gebruikt om noodzakelijke betalingen te doen. En dan valt ook nog de BsGW –aanslag (gemeentelijke belastingen) van enkele duizenden euro’s op de mat.

Ruimte voor het doen van betalingen is daarom gewenst. De essentie van de door de Senioren Partij Maastricht ingediende motie is om maatwerk te bieden aan onze Maastrichtse ondernemers, voor de betaling van lokale belastingen, als zij liquiditeitsproblemen hebben als gevolg van de coronacrisis.

De Senioren Partij Maastricht is van mening dat de motie ‘coronategemoetkoming’ een beter alternatief is

Door deze motie kan voor de betaling van de BsGW -aanslag een individuele betalingsregeling worden getroffen van maximaal 36 maanden, en dat ook nog pas met betaling vanaf 1 oktober. Dat geldt niet alleen voor de ondernemers van de binnenstad, maar ook daarbuiten in onze stadswijken, zoals de cafetaria’s in Heer, de winkelcentra in Malberg en Caberg en de buurtwinkels in Mariaberg en Nazareth. Bedrijven die het door corona goed gaat en extra omzet en winst genereren, kunnen van deze maatwerkregeling geen gebruik maken. Die hebben het normaliter ook niet nodig.

De motie van de Senioren Partij Maastricht is anders van opzet dan de motie over kwijtschelding van de reclamebelasting die door de collega’s van de Partij Veilig Maastricht was ingediend. In een poging om samen met Partij Veilig Maastricht tot een gezamenlijke motie te komen, is die dag contact opgenomen met Partij Veilig Maastricht. Partij Veilig Maastricht heeft er uiteindelijk voor gekozen geen gezamenlijke motie in te dienen, maar bij haar eigen standpunt en motie te blijven. Deze motie is die avond met 13 tegen 20 stemmen verworpen.

Waarom is de Senioren Partij Maastricht van mening dat de motie ‘coronategemoetkoming ‘ een beter alternatief is?

  • Kwijtschelding reclamebelasting geldt alleen voor de ondernemers in het centrum én niet voor de ondernemers in de rest van Maastricht.
  • Kwijtschelding reclamebelasting betekent ook dat bedrijven die door corona welvaren, zoals bijvoorbeeld supermarkten, deze belasting niet hoeven te betalen.
  • Eventuele kwijtschelding van deze belasting geldt alleen voor de maanden dat de ondernemers in 2021 gesloten zijn. Als je uitgaat van vier maanden sluiting, dan levert dat de ondernemers in het centrum eenmalig, bruto zo’n 200 euro op.
  • De reclamebelasting van 666 euro is slechts een klein deel van de totale BsGW-aanslag.
  • Het deel van de niet kwijtgescholden reclamebelasting, is bij een betalingsregeling van 36 maanden 6 euro per maand.
  • In de meeste gevallen zal deze eenmalige kwijtschelding van bruto 200 euro, er niet toe bijdragen dat een faillissement wordt voorkomen, maar de liquiditeitsruimte geboden door de coronategemoetkoming mogelijk wel. Ondernemers hebben er veel meer aan als de totale belastingaanslag over een langere periode wordt uitgesmeerd.

Door de voorgestelde coronategemoetkoming loopt de financiële huishouding vaan us sjoen Mestreech, begrotingstechnisch, geen averij op

Uiteraard gunt ook de Senioren Partij Maastricht iedere euro aan onze ondernemers en inwoners. Wij zijn echter ook van mening dat wij onze verantwoordelijkheid voor onze stad moeten nemen. Kwijtschelding levert een ondernemer in het centrum zo’n 200 euro op. Het totale bedrag aan voorgestelde kwijtschelding kost de gemeente Maastricht minimaal zo’n 200.000 euro en betekent een financieel verlies voor de begroting, Een begroting, die op dit moment toch al geen ruimte kent. Uiteindelijk zal deze 200.000 euro toch weer op onze inwoners worden verhaald.

Door de voorgestelde coronategemoetkoming loopt de financiële huishouding vaan us sjoen Mestreech, begrotingstechnisch, geen averij op en heeft deze tegemoetkoming op de begroting nauwelijks financiële invloed. De belastingontvangsten komen voor de gemeente Maastricht op een later tijdstip binnen, maar vervallen niet.

Back To Top
×Close search
Zoeken