skip to Main Content

Gemeentelijke nieuwsbrief over uitstel herontwikkeling De Heeg wekt woede Senioren Partij Maastricht

Gemeentelijke Nieuwsbrief Over Uitstel Herontwikkeling De Heeg Wekt Woede Senioren Partij Maastricht

De fractie van de Senioren Partij Maastricht krijgt veel boze reacties van inwoners van de wijken De Heeg, Eyldergaard en Vroendaal. Aanleiding is een in De Heeg huis-aan-huis verspreide brief waarin de gemeente stelt dat de herontwikkeling van het winkelcentrum De Heeg , de sporthal en het gebied Roserije nog wel tot 2027 op zich kan laten wachten. Dat is des te opmerkelijker daar in overleg bewoners, ondernemers en betrokken partners al 2017 een centrumplan voor De Heeg is uitgewerkt met als doel weer een aantrekkelijk centrum te realiseren in en rond de Roserije.

Ongenoegen

De recente nieuwsbrief is voor de Senioren Partij Maastricht aanleiding geweest om het college van B en W middels schriftelijke vragen om opheldering te vragen. Veel mensen hebben tegenover de fractie hun ongenoegen bekendgemaakt, schrijven fractievoorzitter John Steijns en burgerraadslid Samantha Rodolf-Lejeune. ,,Mensen voelen zich in de steek gelaten, voor de gek gehouden en spreken van het voorhouden van een worst”, aldus John Steijns in een toelichting.

Groene Loper

Het ongenoegen van de bezorgde burgers is vooral gericht tegen de passage in de brief waarin gesuggereerd wordt dat de Groene Loper in Maastricht Oost voorrang krijgt op de herontwikkelingen in De Heeg. ,,Pas als er in Maastricht Oost, aan de Groene Loper, een grote sporthal komt, kan die in De Heeg weg”, staat in de brief.

Knopen doorhakken

Die sporthal kan nog wel even op zich laten wachten, omdat er nog verschillende knopen moeten worden doorgehakt. ,,Dan zijn we inmiddels zo’n 4 tot 6 jaar verder. Daarna volgt sloop, daarna de nieuwe Jumbo”, aldus de nieuwsbrief.

Desastreus

Volgens Steijns en Rodolf-Lejeune voelen veel inwoners van De Heeg en de aanpalende wijken zich in de steek gelaten, nu de zo gewenste herontwikkeling van hun wijk wordt gekoppeld aan de ontwikkelingen aan de Groene Loper. Zij vrezen dan ook dat verdere uitstel van de herontwikkeling desastreus zal uitpakken voor de leefbaarheid in zowel De Heeg, als in Eyldergaard en Vroendaal. In de drie wijken wonen in totaal zo’n 10.000 mensen.

Hoge prioriteit

De ontwikkelingsrichting van het centrumplan De Heeg heeft dan ook hoge prioriteit, aldus de fractieleden van de SPM. Zij willen dan ook dat het college onderzoekt of een versnelde ontwikkeling van het centrumgebied alsnog mogelijk is.

Franchisenemer

Steijns is blij met het feit dat de franchiseondernemer van de Jumbo in winkelcentrum de Roserije vooralsnog niet van plan is zich uit het veld te laten slaan. ,,Chapeau voor deze ondernemer die nu met een verbouwing in ieder geval op basis van tijdelijkheid over circa 200m2 meer winkelvloeroppervlakte zal gaan beschikken. De verbouwing is volop bezig. Van 3 juni zal de Jumbo echter gesloten zijn om de verbouwing geheel te kunnen afronden. Op 16 juni zal de winkel dan weer de deuren openen.”

Groot verloop

Niettemin hebben veel wijkbewoners als gevolg van het vertrek van ondernemers hun vlucht genomen naar Gronsveld, de Beente in Heugem en/of De Leim in Heer, concludeert de fractievoorzitter van de SPM. ,,Er is dus sprake van een groot verloop. Een verloop dat over een aantal jaren niet meer te herstellen zal zijn, hetgeen kansen voor startende ondernemers niet ten goede komt.”

De fractie van de Senioren Partij Maastricht verwelkomt reacties van wijkbewoners naar aanleiding van dit bericht. Mensen die in dit verband hun stem willen laten horen, kunnen zich melden bij fractievoorzitter John Steijns (john.steijns@gemeenteraadmaastricht.nl) en/of Samantha Rodolf-Lejeune (samantha.lejeune@gemeenteraadmaastricht.nl)

Back To Top
×Close search
Zoeken