skip to Main Content

Onderzoek Rabobank wijst uit: SPM vaart juiste koers als het gaat om ouderenwoningen

Onderzoek Rabobank Wijst Uit: SPM Vaart Juiste Koers Als Het Gaat Om Ouderenwoningen

De Senioren Partij Maastricht heeft in haar Stadsmanifest 2018-2022 opgenomen dat alle buurten zoveel mogelijk ‘levensloopbestendig’ dienen te zijn. Dat wil zeggen dat er voldoende voorzieningen aanwezig zijn om ouderen in de gelegenheid te stellen zo lang mogelijk een zelfstandig mogelijk leven te leiden. Het gaat hierbij dan om voorzieningen als een goede verbinding met het openbaar vervoer, een gezondheidscentrum, een actief buurtnetwerk, buurtontmoetingspunten, een obstakelvrije openbare ruimte, maar vooral voldoende levensloopbestendige woningen.

Gezonde mix

In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen dat in 2030 alle Maastrichtenaren in wijken wonen waarin alle lagen van de bevolking zich thuis voelen, en waar voldoende en betaalbare woningen beschikbaar zijn om een gezonde mix van ouderen, gezinnen en studenten te kunnen herbergen. Wijken waar mensen zich kunnen hechten, ook als ze ouder worden, dankzij de aanwezigheid van levensloopbestendige woningen. Een ambitie die aansluit aan bij het streven van de SPM.

Rabobank-rapport

Uit het rapport ‘Kwart miljoen ouderenwoningen gevraagd, liefst in eigen buurt’ dat de Rabobank heeft gepresenteerd, wordt duidelijk dat het streven dat in het coalitieakkoord is vastgelegd – en in feite is overgenomen door de fractie van de SPM – op basis van onderzoek bevestigd.

Ouderenhuishoudens

In het onderzoek van de Rabobank wordt vermeld dat 2,2 miljoen huishoudens in Nederland (bijna 30 procent) ‘ouderenhuishoudens’ zijn. Volgens het CBS zal dat aantal de komende twintig jaar met liefst één miljoen groeien. De verwachting is dus dat Nederland in 2040 zo’n 3,2 miljoen ouderenhuishoudens kent.

Thuis-in-mijn-buurt

Het gegeven dat veel ouderen honkvast zijn (slecht  25 procent van de ouderen denkt erover te verhuizen) heeft tot gevolg dat in veel huizen mogelijk aanpassingen nodig zijn voor ouderen zodat ze in hun huidige woningen kunnen blijven wonen. De ‘Ik-voel-me-thuis-in-mijn-buurt-gedachte doet de vraag naar ouderenwoningen toenemen, zelfs al wordt zoveel mogelijk overgegaan tot het aanbrengen van preventieve aanpassingen.

Goed voor doorstroom

De groeiende vraag naar ouderenwoningen in de eigen omgeving zal zeker een punt van aandacht zijn voor SPM bij het vaststellen van de nieuwe woonprogrammering. Immers geschikt woningaanbod voor ouderen is ook een van de instrumenten die de doorstroom op gang helpt.

Woonvisie met durf

,,De gekte op de woningmarkt in Maastricht (maar ook in haar omgeving) is een beeld dat ernstig zorgen baart”, liet Henny Willems al eerder weten. ,,Er is veel vraag en veel te weinig aanbod. Wat zou kunnen helpen is, niet op de korte termijn, maar zeker voor de nabije toekomst, een goede woningvisie. Een woonvisie die net als de omgevingsvisie het jaartal 2040 durft te gebruiken.”

Bevestiging

De SPM-fractie ziet de uitkomsten van het Rabobank-onderzoek als een bevestiging voor de ingezette lijn in het Stadsmanifest van de partij én de ambitie die is opgenomen in het coalitieakkoord, zo laat John Steijns weten.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken