skip to Main Content

‘Onrust over vertraging sporthal De Heeg berust op een misverstand’

‘Onrust Over Vertraging Sporthal De Heeg Berust Op Een Misverstand’

Inwoners van De Heeg die zich zorgen maken over het uitblijven van concrete plannen met betrekking tot de herbouw/nieuwbouw van een binnensportaccommodatie ter vervanging van de bestaande sporthal in de wijk, kunnen, als het goed is, opgelucht ademhalen. De Senioren Partij Maastricht heeft goede hoop dat er in het najaar alsnog een concreet voorstel ligt. ,,Wij krijgen via wethouder Bert Jongen signalen dat er sprake is geweest van miscommunicatie en dat er achter de schermen hard wordt gewerkt om dit probleem uit de wereld te helpen”, zegt fractievoorzitter John Steijns. ,,Ik verwacht dat we tijdens de raadsvergadering van 22 juni helderheid krijgen.”

Groene Loper

In De Heeg en de omliggende wijken ontstond de afgelopen weken beroering na de ontvangst van een huis-aan-huis verspreide brief waarin de gemeente stelt dat de herontwikkeling van het winkelcentrum De Heeg, de sporthal en het gebied Roserije nog wel tot 2027 op zich kan laten wachten. Gesuggereerd werd verder dat de Groene Loper in Maastricht Oost voorrang krieeg op de herontwikkelingen in De Heeg. ,,Pas als er in Maastricht Oost, aan de Groene Loper, een grote sporthal komt, kan die in De Heeg weg”, aldus de brief. Deze mededelingen stonden haaks op het feit dat al in 2017 een centrumplan voor De Heeg is uitgewerkt met als doel om in en rond de Roserije doel weer een aantrekkelijk centrum te realiseren.

Motie

De fracties van de Senioren Partij Maastricht, het CDA en de VVD stelden daarop een motie op waarin ze het college van B en W dringend verzoeken om nog voor het einde van dit jaar met een concreet voorstel te komen. De motie heeft inmiddels steun van enkele andere fracties, maar het is de vraag of ze nog nodig is. ,,We hebben inmiddels de bevestiging dat de sloop van de sporthal niet is gekoppeld aan komst van een nieuwe sporthal aan de Groene Loper”, aldus fractievoorzitter Steijns.

Vertraging

Het misverstand zit hem in het feit dat indertijd gekozen om een nieuwe sporthal te bouwen op een centralere plek (Groene Loper). Dit omdat veel sporters die nu gebruik maken sporthal De Heeg niet of nauwelijks wijkgebonden zijn. ,,Volgens informatie die ons heeft bereikt is het de bedoeling dat de tijd tussen de sloop van De Heeg en de ingebruikname van sporthal De Groene Loper zo kort mogelijk wordt gehouden”, aldus Steijns. ,,Twee jaar geleden is geïnventariseerd wat dat voor de huidige gebruikers van de sporthal De Heeg zou betekenen. Vanwege de plannen van het centrumplan én de vertraging daarvan is dat niet verder uitgewerkt. Gelukkig gaat dat nu alsnog gebeuren.”

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken