skip to Main Content

OPINIE: Angst is een slechte raadgever, ook als het gaat om het Theater aan het Vrijthof

OPINIE: Angst Is Een Slechte Raadgever, Ook Als Het Gaat Om Het Theater Aan Het Vrijthof

De Maastrichtse gemeenteraad wil nog voor het einde van het jaar duidelijkheid hebben over de toekomstverwachtingen voor het Theater aan het Vrijthof, als dit Maastrichtse instituut straks zelfstandig is. Met name dient te worden bekeken welke samenwerkingsverbanden wenselijk zijn. Dat is de strekking van een motie die de Senioren Partij Maastricht heeft ingediend, mede namens het CDA, de VVD GroenLinks en Partij Veilig Maastricht. SPM-raadslid Imgriet Habets licht de motie hieronder toe.

Door Imgriet Habets

Met hart voor Maastricht, is het belangrijk een goede mening te vormen over de mogelijkheden van verzelfstandiging van het Theater aan het Vrijthof. Hiertoe hebben wij het onderzoeksrapport ‘Theater aan het Vrijthof: meer ruimte voor cultureel ondernemerschap’ ontvangen en besproken.

Onduidelijkheden

Er blijven nog een aantal onduidelijkheden. In het rapport worden vraagtekens gezet bij het behoud van identiteit en mate van draagvlak in geval van integratie. Het vormen van één podiumorganisatie onder de naam Stedelijke Cultuurregio Zuid zou voor Maastricht een grote stap zijn, misschien wel té groot in psychologische en ook maatschappelijke zin. Maar er wordt ook aan toegevoegd dat er objectief gesproken belangrijke voordelen zijn verbonden aan het opzetten van een nieuwe, regionaal functionerende organisatie.

Tweede toets

Wat is in deze wijsheid? Om hier duidelijkheid over te krijgen wil de SPM een tweede toets die dieper op deze aspecten ingaat. Dat willen ook het CDA, VVD, GroenLinks en Partij Veilig Maastricht, die de motie ook mee indienen.

Symbolisch

Natuurlijk zijn wij trots op ons theater. Natuurlijk willen wij het beste voor ons theater. Het rapport zegt dat onderkend moet worden dat het theater als gebouw, maar ook als voorziening van grote symbolische betekenis is voor de Maastrichtenaar. Dit kunnen wij als SPM alleen maar beamen. Het theater is en blijft primair voor onze inwoners van Maastricht.

Aanhangsel

Maar, moeten wij ook niet zo eerlijk en reëel zijn dat Maastricht en Limburg in het ‘Hollandse’ en bij het Rijk vaak wordt gezien als een soort van wormvormig aanhangsel? Waarom krijgt Toneelgroep Amsterdam een subsidieverhoging van 10 naar 50 miljoen? En Toneelgroep Maastricht een verhoging van 1 naar 5 miljoen? Hebben wij onze mond niet vaak vol over het credo van samenwerking om hiertoe een vuist of – positief gezegd – een uitgestoken hand te kunnen vormen richting Rijk en richting te ontvangen financiële middelen? Middelen die weer leiden tot macht, positiever verwoord tot kracht. En zelfs de vraag ‘hoe krachtig kunnen wij zijn als we de euregio erbij betrekken?’ is belangrijk. Onze regio, de Euregio Maas-Rijn, heeft zeker de potentie om uit te groeien tot derde culturele hotspot van ons land.

Synergievoordelen

Behoud van de identiteit van het Theater aan het Vrijthof is gewenst. Maar kunnen in geval van intensieve samenwerking of integratie synergievoordelen behaald worden op het gebied van efficiëntie, effectiviteit en met betrekking tot het culturele aanbod? Hoe groot zijn deze voordelen?

Draagvlak

Een andere belangrijke vraag is hoe het zit met de identiteit en het draagvlak bij de verschillende vormen van mogelijke samenwerking? En wie bepaalt dit eigenlijk? Niets menselijks is ons vreemd. Bij groepsvorming wordt ook altijd de vraag gesteld ‘what’s in for me?’, met andere woorden: hoe word ik er beter van?

Helikopter

Waarom is eerst verzelfstandigen en daarna pas integreren te snel? Welke termijn heeft men hierbij in gedachten? Wat missen we als we onvoldoende samenwerken of integreren? Daarnaast moeten we ons de vraag stellen wat het resultaat kan zijn als een charismatisch verbinder in zijn helikopter gaat zitten en van bovenaf open en eerlijk datgene doet dat voor al de theaters het beste is? Theaters met elk hun eigen identiteit, maar ook met open armen en een warm welkom voor bezoekers van buiten de eigen stad? Allemaal vragen die tot dusver onbeantwoord zijn. Wij hebben er vertrouwen in dat het college de start van het aanvullende onderzoek snel en adequaat oppakt. Conquer you fears, otherwise they will conquer you. In goed Nederlands: Angst is een slechte raadgever.

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken