skip to Main Content

OPINIE Beter nu pijnlijke keuzes maken dan wachten tot de provincie de regierol pakt

OPINIE Beter Nu Pijnlijke Keuzes Maken Dan Wachten Tot De Provincie De Regierol Pakt

Maastricht ontkomt er niet aan om de komende tijd in financieel opzicht alle zeilen bij te zetten. Helaas betekent dit keuzes maken, met als gevolg dat zaken zullen worden wegbezuinigd en dus niet iedereen tevreden kan worden gesteld. Desondanks blijft de Senioren Partij Maastricht trouw aan haar principes.

Door John Steijns

De gemeente Maastricht staat voor een enorme bezuinigingsopgave. Deze is voornamelijk het gevolg van oplopende kosten bij de Jeugdzorg en de WMO en een sterk toegenomen vraag naar zorg. Maar ook de vermindering van de uitkering vanuit het gemeentefonds – het geld dat de gemeente ontvangt van de Rijksoverheid – speelt een rol bij het ontstane tekort. Een gemeentelijk beleid waarbij meer wordt uitgegeven dan er in de gemeentekas binnenkomt, is geen lang leven beschoren. En zoals naar voren komt uit het artikel ‘De crash die niet kan uitblijven’ van commentator Peter Kamps in Dagblad De Limburger van afgelopen vrijdag, kampen zo goed als alle gemeenten met dezelfde problematiek.

Het is een opgave die voelt als een nekklem. Een nekklem van de provincie, die als toezichthouder controleert of de gemeentefinanciën op orde zijn.

Veel gemeenten – waaronder ook Maastricht – hebben reserves. Maar deze ‘spaarpotjes’ hebben maar al te vaak een bestemming en kunnen dus niet vrij naar behoefte worden aangesproken. Dus de stelling ‘wel rijk maar niet in staat het hoofd boven water te houden’, is dan ook te kort door de bocht. Alleen flinke bezuinigingen kunnen ervoor zorgen dat de financiële positie van de gemeente weer gezond wordt. Een hels karwei.

Het is een opgave die voelt als een nekklem. Een nekklem van de provincie, die als toezichthouder controleert of de gemeentefinanciën op orde zijn, maar ook nauwlettend in de gaten houdt hoe ingrepen in de begroting worden aangepakt. Blijft er sprake van een tekort als gevolg van het gemeentelijk beleid, dan staat de provincie al snel voor de deur om de gemeente onder toezicht te plaatsen. Als gemeente heb je dan wel de handen aan het stuur, maar je bepaalt niet langer de koers. Als het aan de Senioren Partij Maastricht ligt, is dit is een weg die niet zal worden ingeslagen. Integendeel.

Het individueel belang van organisaties dient ondergeschikt te worden gemaakt aan het algemeen belang.

Als SPM zullen wij keuzes maken, ook pijnlijke keuzes, maar wel keuzes die gebaseerd op onze uitgangspunten, zoals die zijn uitgewerkt in ons Stadsmanifest. De onlangs door het college van B en W gepresenteerde ‘pre-begroting’, biedt ruimte voor het in stand houden van Maastricht als ‘sociale stad’. Ook blijft het mogelijk verder te werken aan een ‘leefbare stad’ en is er ruimte om ons in te zetten voorveiligheid en leefbaarheid.

Maar ook cultuur – in de brede zin van het woord, een van de bouwstenen voor duurzame ontwikkeling op economisch, sociaal niveau – wordt gewaarborgd, evenals de versterking van de stadseconomie. Er is echter één belangrijke voorwaarde om een dergelijk evenwicht tot stand te kunnen brengen: het individueel belang van organisaties ondergeschikt maken aan het algemeen belang, dat is de uitdaging waarvoor we met z’n allen voor staan.

Dus niet ik, niet jij, maar wij!

 

Back To Top
×Close search
Zoeken