skip to Main Content

OPINIE De Senioren Partij Maastricht zou best eens wat vaker mogen bijten

OPINIE De Senioren Partij Maastricht Zou Best Eens Wat Vaker Mogen Bijten

SPM-lid Ludo Wijnands omschrijft zichzelf als ‘een liberale sociaal-democraat’. Maar past de maatschappijvisie die bij deze omschrijving hoort wel bij de Senioren Partij Maastricht, vraagt hij zich af. Zijn antwoord luidt voorlopig ‘ja’. Maar de partij mag best een wat vaker haar tanden laten zien, vindt hij.

Door Ludo Wijnands

Ik krijg wel eens de vraag tot welke stroming mijn maatschappijvisie behoort. Meestal gebeurt dat op bijeenkomsten met een politieke inslag. Mijn antwoord is dan dat ik me een liberale sociaal-democraat voel. Dat behoeft toelichting.

Het kernbegrip liberalisme gaat uit van zoveel mogelijk vrijheid van handelen en denken van het individu zonder diezelfde vrijheid van een ander te beperken. Dat is dus anders dan de huidige invulling die door bijvoorbeeld de VVD eraan wordt gegeven. Die invulling lijkt veel meer op het kapitalisme dat winstoptimalisatie ongeremd nastreeft, ook als het ten koste gaat van mens en milieu. Dit wordt mogelijk gemaakt door de (anonieme) aandeelhouders en de globalisering.

De sociaal-democratie haalt haar kracht uit solidariteit en democratisch gevormd collectivisme. Het heeft ons de AOW gebracht, de collectieve ziekenkostenverzekering, de vakbonden, betere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden en de mogelijkheden voor eenieder om te kunnen worden wie en wat je wilt zijn. Zo’n lijstje is helaas niet op te stellen voor de neoliberale-kapitalistische stroming.

Het sociaal-democratische gedachtegoed zou dus dekkend kunnen zijn voor de manier waarop de samenleving wordt ingericht. Echter, de sociaal-democratie heeft ook een altijd aanwezige neiging het individu op te laten gaan in het collectief en zelfs in dat collectief te laten vervagen. In zijn uiterste vorm is dit te vinden in het communisme en in ons huidig politieke bestel’ in de meest gematigde vorm, bij de SP. Liberale sociaal-democratie dus, die overigens perfect gedijt in het Rijnlands model dat op zijn beurt weer gezorgd heeft voor onze huidige welvaart.

Maar waar staat de Senioren Partij Maastricht nu?

De verkiezingsprogramma’s door de jaren heen geven een aardig beeld van de plek die de Seniorenpartij wenst in te nemen en inmiddels ook heeft ingenomen.

‘Meteen valt ook op dat de partij zich voortdurend sterk maakt en opkomt voor de zwakkeren en minder bedeelden in de samenleving.’

Allereerst is de partij een zeer overtuigd voorstander van de democratie! Meteen valt ook op dat de partij zich voortdurend sterk maakt en opkomt voor de zwakkeren en minder bedeelden in de samenleving. Hoewel de naam van de partij anders doet vermoeden beperkt zij zich daarbij zeker niet tot de doelgroep senioren. In de loop der jaren is een breder wordende interesse in andere groepen zichtbaar geworden: (kansarme) jongeren, mensen die in (sociale)armoede leven en mensen met begrensde mogelijkheden.

Daarnaast is er ook oog voor de meerwaarde, beter gezegd de noodzaak van ondernemerschap om de samenleving draaiend te houden, zowel in sociale als in economische zin. Het zoeken naar evenwicht – opdat het een niet ten koste gaat van het ander – is zowat corebusiness van de partij geworden.

Eerlijkheidshalve moet daarbij opgemerkt worden dat wat milieu en natuur aangaat deze vaker dan eens in de blinde vlek terecht zijn gekomen. Het is niet dat het de partij koud laat, er is simpelweg minder aandacht voor.

Zit ik met mijn liberale sociaal-democratische opvatting dus goed bij de Seniorenpartij? Ik vind van wel, maar de partij mag wat mij betreft haar opvattingen wel wat steviger, nadrukkelijker en principiëler uitdragen!

Blijf ik wel met een vraag zitten, dekt de naam nog de inhoud? De S van sociaal en solidair zit er in ieder geval wel al in.

Ludo Wijnands is kritisch lid van de Senioren Partij Maastricht. Hij schreef bovenstaande beschouwing op persoonlijke titel

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken