skip to Main Content

OPINIE Gemeente is gewillige melkkoe voor Den Haag

OPINIE Gemeente Is Gewillige Melkkoe Voor Den Haag

Menigeen zag het een paar jaar geleden al aankomen: de decentralisatie van onder meer de WMO en de Jeugdzorg stelt gemeenten voor grote problemen. De bange vermoedens werden bewaarheid. Ook Maastricht ontspringt de financiële dans niet. Het is genoeg geweest, betoogt SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Het moet een keer ophouden.”

Door John Steijns

Het Maastrichtse college van burgemeester en wethouders heeft dinsdagavond de begroting voor 2020 gepresenteerd. Daaruit komt helaas niet een erg rooskleurig beeld naar voren. Werd vlak voor de zomervakantie bij de presentatie van de kaderbrief nog een positieve prognose uitgesproken, nu is de boodschap dat zich in de exploitatie voor 2020 een tekort voordoet van ruim 14 miljoen.

De financiële problemen worden met name veroorzaakt door de decentralisatie binnen het ‘sociaal domein’ (met onder andere de WMO en de Jeugdzorg), waar zich naar schatting een tekort van 10,1 miljoen voordoet. Een tekort dat wellicht kan worden opgelost met veel puzzelen en het aanspreken van reserves. Maar ook voor Maastricht houdt het een keer op.

Het gaat goed met Nederland. Alleen de burger merkt er niets van in zijn beurs. Hoe vaak hebben we dat al niet gehoord. De landelijke overheid heeft een begrotingsoverschot, maar dit gaat ten koste van de gemeenten in Nederland. Als het Rijk minder besteed, ontvangen gemeenten fors minder geld. Veel gemeenten staat hierdoor het water inmiddels al een tijdje aan de lippen. Een onacceptabele ontwikkeling.

Maastricht heeft door het aanspreken van reserves veel kunnen opvangen maar de reserves zijn niet  onuitputbaar. Het stadsbestuur staat dan ook voor een behoorlijk zware opgave om de financiële huishouding op orde te brengen en te houden zonder de burger – buiten de prijsindexering om – daarvoor de beurs te laten trekken.

Foto: John Steijns

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken