skip to Main Content

OPINIE Gemeente dient creatief en ruimhartig met de Maastrichtse horecaondernemers mee te denken

OPINIE Gemeente Dient Creatief En Ruimhartig Met De Maastrichtse Horecaondernemers Mee Te Denken
SPM-fractievoorzitter John Steijns. Foto: Ton Bron

De Maastrichtse horecaondernemers hebben het op dit moment erg zwaar. In normale tijden zorgen zij ervoor dat de lokale economie kan draaien. Nu er sprake is van een wereldwijde crisis en velen van hen voor hun toekomst vrezen, zou de gemeente er goed aan doen om op een creatieve manier met hen mee te denken, vindt John Steijns.

Door John Steijns

Maastricht oefent een grote aantrekkingskracht uit op mensen van heinde en verre die onze stad willen bezoeken. We praten daarbij over circa drie miljoen bezoekers per jaar. De positieve impact van die drukte is dat de bezoekersstromen werkgelegenheid in stand houden. De horeca is hierbij een belangrijke pijler met ruim zevenhonderd ondernemers en bijna zesduizend fulltime arbeidsplaatsen. Met andere woorden: de horeca is de kurk waar de Maastrichtse economie op drijft.

Terecht advies

Het sluiten van de horeca op zondag 15 maart heeft dan ook grote gevolgen voor die lokale economie. Op straat is vrijwel geen bezoeker van buiten de stad te bekennen, met als gevolg dat ook veel winkels – vrijwillig – de deuren hebben gesloten. Een juiste beslissing: de bestrijdding van het coronavirus moest adequaat worden aangepakt. Gezondheid is immers met geen geld te betalen. Het dringende en terechte advies luidt dan ook: BLIJF THUIS !

Hoe nu verder?

Inmiddels zijn we ruim zeven weken verder en rijst – met name ook bij veel horecaondernemers – de vraag: hoe nu verder? De landelijke overheid hamert erop dat iedereen zich moet voorbereiden op de wat inmiddels de 1,50 meter-samenleving wordt genoemd. Afstand houden is het devies en dat geldt ook voor bourgondisch ingesteld Maastricht.

Faillissementen

Maar is deze afstand wel mogelijk binnen de horeca? Wat zijn de gevolgen als deze afstand wordt toegepast? Veel ondernemers zijn de toekomst somber in. Ook in Zuid-Limburg hebben de eerste faillissementen zich inmiddels aangediend. Maar een horecaondernemer is vaak niet voor één gat te vangen. Hij vult – althans onder normale omstandigheden – dagelijks zijn gastheerschap flexibel in. Ook op dit moment zijn Maastrichtse horecaondernemers volop creatief aan de slag. Denk maar aan het ‘proef’terras dat onlangs bij wijze van ludiek protest op het Vrijthof uitgemeten werd.

Enorme gevolgen

Ook voor de gemeente heeft de sluiting enorme gevolgen: er komt geen toeristenbelasting binnen en het kan bijna niet anders of ook voor de opbrengst voor de precarioheffing voor terrassen brengt veel minder euro’s in de gemeentelijke geldla. Ook zal de gemeente het eventuele verlies van werkgelegenheid goeddeels moeten opvangen. Gaan mensen hun baan verliezen, dan stijgt immers vrijwel automatisch het aantal aanvragen voor een uitkering.

Parijse toestanden

De 1,5 meter afstand die we geacht worden te bewaren betekent dat ondernemers ingrijpende besluiten moeten nemen om hun exploitatie rond te krijgen. Krijgen we Parijse toestanden? Kost een pilsje of een kopje koffie op het terras binnenkort 5 euro of meer? Je kunt er nu de klok al op gelijk zetten dat dit voor veel terrasliefhebbers geen aantrekkelijke uitnodiging zal zijn.

Alternatief bieden

Maar horecaondernemers laten zich niet zo gemakkelijk uit het veld slaan. Er wordt al nagedacht over de vraag of het misschien een idee zou kunnen zijn om de toekomstige terrasbezoeker zijn bestelling via een speciale app te laten plaatsen om de drankjes en het eten vervolgens zelf af te halen en bijvoorbeeld via ‘tikkie’ af te rekenen? Kunnen onze pleinen – nu grote evenementen voorlopig niet zijn toegestaan – een tijdelijk alternatief bieden voor terrasexploitatie?

Voorzorgsmaatregelen

Maar de belangrijkste vraag is wellicht of mensen nog wel zin hebben om – uitsluitend op basis van reservering – een restaurant bezoeken waar de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen met bijvoorbeeld ver uit elkaar staande tafeltjes afscheidingen van plexiglas en bedienend personeel met mondkapjes op en latex handschoenen aan de vingers.

Ruimdenkendheid

Laten we het niet zo ver laten komen dat een bezoek aan de horeca zo onaantrekkelijk wordt dat vrijwel niemand er meer trek in heeft. Het is een uitdaging om samen – lokale overheid en lokale ondernemers – op een actieve en creatieve manier toe te werken aan het borgen van de horeca, de werkgelegenheid en het in stand houden van de aantrekkelijkheid van onze stad. Daarbij kan het geen kwaad als de gemeente vooral kijkt naar wat kan, in plaats van wat op basis van de huidige verordeningen allemaal niet mag en er op het gebied van regelgeving – en dus ook van handhaving – wat soepelheid wordt betracht. Ruimdenkendheid en creativiteit is van het allergrootste belang voor de toekomst van Maastricht.

 

John Steijns is fractievoorzitter van de Senioren Partij Maastricht

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken