skip to Main Content

Math Courbois: Je stemrecht gebruiken is werken aan je eigen toekomst

Math Courbois: Je Stemrecht Gebruiken Is Werken Aan Je Eigen Toekomst

Ook het uitoefenen van je stemrecht is werken aan je eigen toekomst, stelt het Maastrichtse ‘burgerraadslid’ Math Courbois. Als politicus namens de Senioren Partij Maastricht gaat zijn bijzondere aandacht uit naar mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij, zoals kwetsbare ouderen en gezinnen in structurele armoede. Hij roept juist deze mensen op om in de toekomst vooral te gaan stemmen. Want kiesrecht voor iedereen is allerminst vanzelfsprekend.

Door Math Courbois

Op 9 mei van dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Tweede Kamer instemde met een voorstel voor algemeen vrouwenkiesrecht. Het was het einde van een lange weg die in 1848 begon bij de nieuwe grondwet van Johan Rudolph Thorbecke. Het was tevens het startschot voor voorvechters van het algemeen vrouwenkiesrecht, zoals Lizzy van Dorp, eerste vrouwelijke econoom van Nederland, en Arletta Jacobs, die als eerste vrouwelijke huisarts, in 1883 tot aan de Hoge Raad ging om het kiesrecht voor vrouwen af te dwingen. Helaas zonder resultaat. Het zou uiteindelijk niet Arletta Jacobs zijn die de eerste vrouw in de Tweede Kamer werd, maar Suze Groeneweg in 1918.

Gele en witte ‘hesjes’

Het zou tot 9 mei 1919 duren, voordat de voorvechters als Ferdinand Domela Nieuwenhuis (predikant), Johannes Tak van Poortvliet (lid Tweede Kamer) en Maastrichtenaar Willem Vliegen succes boekten. Het was onder aanvoering van Pieter Jelles Troelstra dat op Prinsjesdag 1911 een grote demonstratie plaatsvond in Den Haag. Op 18 juli 1916 trokken circa 18.000 mensen gekleed in geel en wit door de straten van Amsterdam. Zij demonstreerden voor het vrouwenkiesrecht.

Citaat van toenmalig minister-president Pieter Cort van der Linden in de Memorie van toelichting bij de grondwetswijziging van 1917: ‘Uitsluiting van een deel der burgers van het kiesrecht splitst de natie in twee delen: Het ene meebelevend, het ander alleen gehoorzamend. Deelneming van allen wekt en bevordert de nationale gedachte.’

Mannen kiezen vrouw

Uiteindelijk zou het na het tellen van 1,3 miljoen stemmen Suze Groeneweg zijn die de eerste vrouw werd die een zetel verwierf in de Tweede Kamer, die toen nog werd gekozen door louter mannen! Het zou immers nog tot 1919 duren voordat het algemeen vrouwenkiesrecht een feit was. Het zou nog tot 1922 duren voordat de eerste verkiezingen plaatsvonden waarbij vrouwen hun stemrecht konden uitoefenen.

De actualiteit van vandaag in het perspectief van de strijd om het kiesrecht: in 19e eeuw huldigde men het gedachtengoed dat het kiesrecht alleen zou zijn voorbehouden aan mannen van stand. Zo moest er sprake zijn van welstand, eigenwoningbezit, inkomen uit arbeid en een spaartegoed. Voor velen zijn het anno 2019 zaken van vanzelfsprekendheid.

Als ‘burgerlid’ van de Maastrichtse gemeenteraad gaat mijn bijzondere aandacht uit naar mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij: kwetsbare ouderen, gezinnen in structurele armoede en zelfs het verschijnsel van tweeverdieners in de armoede. Groepen die – hadden zij in de 19e eeuw geleefd – uitgesloten zouden zijn geweest van het kiesrecht. Mijn persoonlijke doelstelling is om met name de groep Maastrichtse burgers die dit betreft aan te sporen toch vooral gebruik te maken van hun kiesrecht.

Droom

Vooral deze mensen roep ik op zich te verdiepen in de groep politici die hen nu vertegenwoordigt en zich straks weer verkiesbaar stelt. Ik roep iedereen op om te onderzoeken wie het waard is om je stem aan te geven. Welke politicus is bereid om te luisteren naar jouw droom over de toekomst. Ook het uitoefenen van je stemrecht is werken aan je eigen toekomst. Ook de voorvechters van het algemeen kiesrecht zijn ooit begonnen met het zoeken naar toehoorders voor het verhaal van hun droom.

 

Foto: Senioren Partij Maastricht/Ton Bron

 

Back To Top
×Close search
Zoeken