skip to Main Content

OPINIE Hoogste tijd voor een integraal ouderenbeleid in Maastricht

OPINIE Hoogste Tijd Voor Een Integraal Ouderenbeleid In Maastricht

Door John Steijns

Op woensdag 25 november heeft in Den Haag de officiële aftrap plaatsgevonden van de campagne ‘De waarde van ouder worden’. De campagne is erop gericht om het belang van ouderen voor de samenleving duidelijk te maken. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport telt Nederland over tien jaar ruim twee miljoen mensen van 75 jaar of ouder, 600.000 meer dan nu.

Betrokkenheid en inzet van ouderen is belangrijk om de samenleving goed te laten functioneren. Dat is nu al zo en dat zal over tien jaar alleen nog maar belangrijker zijn. Jammer genoeg is er nog vaak sprake van negatieve vooroordelen als het gaat om ouderdom. Te hopen valt dat een campagne als ‘De waarde van ouder worden’ daar verandering in kan brengen.

Bij alle terecht lovende woorden is wat mij betreft één kanttekening op zijn plaats: hoe mooi het initiatief ook is, belangrijk is wel dat het niet bij woorden blijft. Dat betekent onder meer dat het niet alleen aan de landelijke overheid is om aan de slag te gaan met een verantwoord ouderenbeleid, maar dat er ook lokaal een inspanningsverplichting ligt.

Bijna elke wethouder in de Limburgse hoofdstad heeft wel een stukje ouderenbeleid in zijn of haar portefeuille. Dat is niet alleen inefficiënt, het leidt ook tot gemiste kansen.

Maastricht telt momenteel 119.316 inwoners. 21,6 procent daarvan is 65 jaar of ouder. Dit komt uit op bijna 26.000. Het moet wel heel erg gek lopen als dit percentage over tien jaar niet nog een flink stuk hoger ligt.

Voor Maastricht geldt precies hetzelfde als voor de landelijke overheid: het ouderenbeleid is versnipperd. Bijna elke wethouder in de Limburgse hoofdstad heeft wel een stukje ouderenbeleid in zijn of haar portefeuille. Met andere woorden: een integraal beleid ontbreekt. Dat is niet alleen inefficiënt, het leidt ook tot gemiste kansen.

In tegenstelling tot vroeger staan ouderen maar al te vaak nog midden in de samenleving. Ze zijn de spin in het web binnen hun families, zorgen voor de opvang van hun kleinkinderen, zijn vaak actief als vrijwilliger en – niet het minst belangrijk – ze spelen een rol van betekenis in het verenigingsleven. Daarnaast zijn mensen op leeftijd – mits gezond – vaak heel wel in staat een coachende rol te vervullen en hun kennis en ervaringen over te brengen op jongere generaties.

De vorming van een integraal ouderenbeleid is een van de uitgangspunten van onze partij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Ouderen verdienen het niet alleen om langer zelfstandig te blijven wonen, maar vooral ook om langer tot op hoge leeftijd zelf de regie te kunnen houden. Om dat te bereiken moeten ze natuurlijk wel in de gelegenheid worden gesteld binnen onze samenleving een rol van betekenis te blijven vervullen.

De Senioren Partij Maastricht pleit al langer voor het herinvoeren van een integraal ouderenbeleid. Het thema vormt een van de uitgangspunten van onze partij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Ouderen hebben alle recht op een volwaardige plaats binnen onze gemeenschap. Door hen een dergelijke positie te bieden doen we niet alleen de stad Maastricht een groot plezier; meer mogelijkheden dragen er mede toe bij dat ‘ouder worden’ niet alleen met gebreken komt, maar dat ‘ouder worden’ ook heel mooi kan zijn.

John Steijns in fractievoorzitter van de Senioren Partij Maastricht

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken