skip to Main Content

OPINIE In het Belastingplan 2021 zijn ouderen opnieuw de klos

OPINIE In Het Belastingplan 2021 Zijn Ouderen Opnieuw De Klos

Door John Steijns

Het Belastingplan 2021 maakt onderdeel uit van de begroting die op Prinsjesdag werd gepresenteerd. In het plan zijn de belastingmaatregelen voor het komend jaar uitgewerkt. Om maar met de deur in huis te vallen: vernieuwende voorstellen zijn er nauwelijks in terug te vinden.

We hebben in Nederland een ingewikkeld belastingsysteem. Tijd dus voor vernieuwing, zou je zeggen. Nou, mooi niet dus! Maar wat veel erger is: veel ouderen zijn opnieuw het kind van de rekening!

Iedereen in Nederland is belasting verschuldigd over zijn inkomen. Maar iedereen heeft óók recht op een korting op de berekende belastingverplichting, de zogenoemde heffingskorting. Deze korting kan in hoogte verschillen omdat ze, behalve van het inkomen, ook afhankelijk is van leeftijd.

Goed dat ouderenorganisaties, zoals de ANBO, de landelijke politiek blijven benaderen met de vraag om de niet genoten korting in de toekomst te gaan uitbetalen.

En daar wringt de schoen bij vooral veel ouderen. Ouderen met alleen een AOW – of AOW aangevuld met een klein pensioen – hebben vaak recht op een korting die hoger is dan het bedrag dat zij aan belasting verschuldigd zijn. Dit kan verder oplopen indien bij de belastingaangifte ook de zorgkosten worden afgetrokken.

De niet gebruikte heffingskorting krijgt men evenwel niet uitgekeerd maar ‘verdwijnt’ ten gunste van de schatkist. De praktijk wijst uit dat een ongehuwde met alleen een AOW-uitkering in 2021 liefst 900 euro aan heffingskorting aan z’n neus voorbij ziet gaan. Maar ook bij gehuwden met AOW en een klein pensioen ernaast, kan het al snel om enkele honderden euro’s gaan.

Het is dan ook terecht dat ouderenorganisaties, zoals de ANBO, de landelijke politiek blijven benaderen met de vraag om de niet genoten korting in de toekomst te gaan uitbetalen. Want naast de misgelopen korting is er vaak sprake van koopkrachtverlies als gevolg op de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Zet je dit alles naast elkaar, dan is er maar één conclusie: zolang ons belastingsysteem niet grondig wordt veranderd zijn en blijven ouderen het kind van de rekening.

 

John Steijns is fractievoorzitter van de Senioren Partij Maastricht

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken