skip to Main Content

OPINIE Maak van afgeschreven schoolgebouw levensloopbestendig wooncomplex

OPINIE Maak Van Afgeschreven Schoolgebouw Levensloopbestendig Wooncomplex

Door John Steijns

Nu het gebruik van het gebouw De Kring in de Maastrichtse wijk De Heeg als basisschool langzaam maar zeker ten einde loopt, breekt de tijd aan om na te denken over een nieuwe toekomst voor deze locatie. Een toekomst die overigens voor de hand ligt. De behoefte aan seniorenwoningen en levensloopbestendige appartementen in Maastricht is sterk groeiende. Zeker in een wijk als De Heeg, die in de loop der jaren is veranderd van ‘een superjonge’ buurt in een ‘krimpwijk’ als gevolg van vergrijzing.

De Senioren Partij Maastricht is van mening dat in elke wijk van Maastricht voldoende levensloopbestendige  woningen aanwezig moeten zijn. Mensen die ouder worden, denken vaak al op relatief jonge leeftijd na over hoe ze in de toekomst zouden willen wonen. De meesten vinden het belangrijk om te kunnen blijven wonen in een omgeving waar ze geworteld zijn en waar ze zich dus thuis voelen. Tijdig hierover nadenken is in ieders belang, niet in de laatste plaats in het belang van de gemeente én de gemeenschap: het voorkomt niet alleen buitensporige kosten, maar op den duur ook eenzaamheid.

Levensloopbestendig bouwen kan tevens een impuls betekenen voor de doorstroming binnen de wijk, zodat de buurtbinding wordt gewaarborgd.

De behandeling van de nieuwe woonprogrammering en de wijkontwikkeling in De Heeg is volgens de Senioren Partij Maastricht het moment bij uitstek aan om als pilot een appartementencomplex met levensloopbestendige woningen te realiseren op de schoollocatie die straks leeg komt te staan. Zeker nu het schoolgebouw zo goed als volledig is afgeschreven, kan het zeer voordelig zijn om de locatie geschikt te maken voor 55-plussers uit De Heeg.

Aan de hand van buurtgericht onderzoek kan in kaart worden gebracht wat de kansen zijn van een huur/koop-combinatie, in de vorm van een samenwerking tussen een woningcorporatie en een collectie particuliere opdrachtgevers. De voorkeur van de Senioren Partij Maastricht gaat bewust uit naar een ‘jonge ondergrens’ van 55-plus. Dit om de locatie dynamisch te laten zijn, doordat jonge bewoners in voorkomende gevallen kwetsbare medebewoners kunnen helpen.

Het woningaanbod zou moeten bestaan uit een mix van ‘sociale huur’ en ‘koop’, wat de diversiteit ten goede komt. Het kan tevens een impuls betekenen voor de doorstroming binnen de wijk, zodat de buurtbinding wordt gewaarborgd.

Zodat degenen die er ooit de schoolbankjes bevolkten, rustig – en van alle gemakken voorzien – oud kunnen worden in een omgeving die hen vertrouwd is.

Basisschool De Kring ging in 1978 van start als tweede openbare school in Maastricht. Met 46 leerlingen had het onderwijsgebouw een heuse streekfunctie. In 1985 was het aantal leerlingen tot liefst 530 uitgegroeid, waardoor er zelfs noodlokalen moesten worden bijgeplaatst. Nu, na 42 jaar, is de school samen met BSO De Perroen gefuseerd. De verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw van het IKC Ziezo staat voor eind dit jaar gepland.

De naam De Kring is in De Heeg met het klimmen der jaren uitgegroeid tot een begrip, mede door de schoolvisie die volledig gericht is op ‘samen doen’. Het zou dan ook mooi zijn als De Kring voor De Heeg bewaard zou kunnen blijven in de vorm van een apartementencomplex met levensloopbestendige woningen/appartementen, waar ‘samen doen’ een van de uitgangspunten is. Zodat degenen die er ooit de schoolbankjes bevolkten, rustig – en van alle gemakken voorzien – oud kunnen worden in een omgeving die hen dierbaar en vertrouwd is. Waarmee het kringetje rond is en De Kring zijn naam dus alle eer aandoet.

John Steijns is fractievoorzitter van de Senioren Partij Maastricht

Reacties, ook van belangstellenden voor een eventueel woningbouwproject, zijn van harte welkom john.steins@gemeenteraadmaastricht.nl

Back To Top
×Close search
Zoeken