skip to Main Content

OPINIE Maastricht heeft alle belang bij een leefbaar en aantrekkelijk Europa

OPINIE Maastricht Heeft Alle Belang Bij Een Leefbaar En Aantrekkelijk Europa

De opkomst voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in Nederland is zelden hoger dan 50 procent. Opmerkelijk, zeker als je nagaat hoezeer Europa van invloed is op ons dagelijks leven, vindt SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Maastricht en Europa zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Door John Steijns

Van 23 tot en met 26 mei gaat Europa voor de negende keer naar de stembus voor het Europees Parlement. In Nederland is bepaald dat wij op 23 mei rechtstreeks onze vertegenwoordiging kiezen voor een termijn van vijf jaar. Het aantal Limburgers die zich als kandidaat beschikbaar heeft gesteld is op de vingers van één hand te tellen.

Dit gegeven zou een graadmeter kunnen zijn voor de vraag of Europa leeft in Limburg?

Op 8 mei van dit jaar hebben minister-president Geert Bourgeois van Vlaanderen en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) een innovatief project gelanceerd om grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. Doelstelling van dit project is om vergunningen, procedures en andere relevante regelgeving beter op elkaar af te stemmen zodat grensoverschrijdende infrastructuur sneller tot stand komt. Het sluit aan om de groei en de cohesie in de grensregio’s van de Europese Unie te stimuleren.

Het is een prima aanvulling op het gemeentelijk (EU)-regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid en de ambitie het internationaal vestigingsklimaat en internationale oriëntatie te versterken, naast het verminderen van grensbarrières.

De vraag blijft gerechtvaardigd hoe de burger van Maastricht dit ervaart

De Maastrichtenaar die over de landsgrens gaat werken wordt geconfronteerd met het gegeven dat hij – op basis van afgesloten belastingverdragen – in Nederland belasting betaalt, maar tegelijkertijd voor elk jaar dat hij of zij in het buitenland werkt 2 procent minder AOW opbouwt. Middels een vrijwillige verzekering kan dit worden rechtgetrokken, maar het treft wel de portemonnee van de burger!

Een ander praktijkvoorbeeld is dat dagelijks alle Maastrichtenaren geconfronteerd worden met het prijsverschil aan de benzinepomp terwijl de tankstations aan beide kanten van de grens worden bevoorraad vauit Pernis.

Dit roept de vraag op of het niet tijd wordt dit Europees te regelen

Maastricht en Europa zijn – al vanuit de historie – onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het verdrag van de Europese Unie werd hier ondertekend. Het is nog niet zo lang geleden dat de marktkooplieden hun koopwaar in Belgische franken en Duitse marken aanprezen. Maastricht is ook de geboorteplaats van euro. Kortom Maastricht mag zich een stad van verbroedering noemen. Het is zaak om ook de landsgrenzen, die vaak nog als een te nemen barrières gelden, in gezamenlijkheid te beslechten en sociaal-economische vraagstukken in goede harmonisatie op te lossen.

Maastricht is door zijn bijzondere ligging in de EU-regio gebaat bij een uniek, leefbaar en aantrekkelijk Europa. Daarbij telt iedere stem mee op 23 mei.

De uitslag is de graadmeter voor de toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken