skip to Main Content

OPINIE Maastricht heeft als tweede cultuurstad van Nederland naam hoog te houden 

OPINIE Maastricht Heeft Als Tweede Cultuurstad Van Nederland Naam Hoog Te Houden 

De Maastrichtse gemeenteraad heeft gisteravond unaniem een motie aangenomen (op basis van een initiatief van GroenLinks) waarin het college van B en W wordt opgeroepen om binnen een jaar met een nieuwe cultuurvisie te komen. In die visie, die tot stand moet komen op basis van gesprekken met alle spelers in de culturele sector in Maastricht, moet onder andere aandacht zijn voor innovatie van het cultuuraanbod, cultuurparticipatie en de mogelijkheid voor cultuurinstellingen om zelfstandig door het leven te gaan. Daarnaast vraagt de raad het college om een gedegen financiële onderbouwing.

De Senioren Partij Maastricht heeft zich, net als alle andere partijen in de raad, volledig achter de motie geschaard. De partij is van mening dat cultuur – in brede zin – een van de bouwstenen is van duurzame ontwikkeling op economische, sociaal en politiek niveau. ,,Cultuur reikt veel verder dan de muren van musea en theaterzalen. Cultuur verbindt, heeft educatieve waarde, haalt mensen uit hun isolement en speelt een belangrijke rol als vestigingsfactor voor nieuwe bewoners ondernemers/bedrijven.”

Woordvoerder voor SPM bij dit dossier is Imgriet Habets. Hieronder haar bijdrage tijdens het raadsdebat van gisteravond:

,,Maastricht is de tweede cultuurstad van Nederland. Cultuur in Maastricht leeft, een gegeven om oprecht trots op te zijn. Aan de top komen is één ding, maar aan de top blijven is andere koek. Tijd om op de lauweren te rusten is er niet.

Cultuur verbindt

Cultuur verbindt, cultuur opent deuren die anders gesloten blijven. Cultuur leidt tot zelfontplooiing, volgens de piramide van Maslov zelfs het hoogst haalbare. Het is dan ook zaak dat onze cultuuruitoefening en cultuurbeleving op dit hoge niveau blijven bestaan. Zij zijn van belang voor het bevorderen van de sociale cohesie, jongeren- of ouderenparticipatie, waarbij ook zeker de kracht van informele verenigingen niet mag worden onderschat. Vooruitlopend op de evaluatie en het stadsgesprek vragen wij als SPM in de nieuwe cultuurvisie 2020 extra aandacht voor stimulering van ouderen voor cultuurparticipatie.

Vergrijzing

Laten we eens kijken naar onze traditionele verenigingen, bijvoorbeeld onze zangverenigingen, muziekkorpsen en toneelgezelschappen. Vaak slaat de vergrijzing toe en bestuursfuncties zijn vaak moeilijk in te vullen. Verjonging blijft aandacht vragen, al is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Dan de financieel minderbedeelden in Maastricht. Zij participeren minder in cultuur, terwijl juist cultuur voor deze groep een fantastische mogelijkheid biedt om talenten tot ontwikkeling te brengen en zich maatschappelijk beter te manifesteren.

Aandacht voor jongeren

 Het is dan ook van groot belang dat de financiële regelingen in de vorm van het jeugdcultuurfonds gehandhaafd blijven. Wij als SPM vragen extra aandacht voor deze groep jongeren in de nieuwe cultuurvisie 2020, mede gezien de positieve persoonsontwikkeling die cultuurparticipatie biedt aan deze kwetsbare jongeren, naast de economische en maatschappelijke kanten. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Passend vervoer

Ik heb het genoegen gehad om een bijeenkomst van caleidoscoop voor leerkrachten bij te mogen wonen. Ik ben erg onder de indruk van het cultuuraanbod via het project ‘Toon je talent’ aan onze schoolkinderen. Het aanbod is divers en goed toegankelijk.

Graag vraagt de SPM aandacht van het college voor het vervoer van onze schoolgaande jeugd naar de diverse cultuuractiviteiten. Vervoer verzorgd of geregeld door de gemeente betekent een zorg minder voor de leerkrachten en komt de veiligheid van de kinderen ten goede. Dit kan nu wel worden afgedaan, met het wijzen naar bestaande regelingen en wellicht een te beperkt budget, maar waar een wil is, is een weg. Wij vragen het college de mogelijkheden van vervoer nog eens serieus onder de loep nemen, ook mede bij de formulering van de cultuurvisie vanaf 2020.

Centenkwestie

Er is gekozen voor cultuurparticipatie via Centre Céramique, Kumulus en het Natuur Historisch Museum. Deze zijn de spin in het Maastrichtse cultuurweb. Het aanbod is divers en goed van kwaliteit. Ook hier blijft het echter een centenkwestie in vergelijk met cultuuraanbod dat over de grens in België mogelijk is. Dit financiële gat lijkt onoverbrugbaar.

Ook andere takken van cultuur zoals bijvoorbeeld het poppodium, dans en creatieve cultuur, alsmede cultuur geïnitieerd door onze studenten, blijven aandacht vragen en verdienen.

Werk aan de winkel

Naast het traditionele verenigingsleven is er een grote variatie aan projecten en initiatieven, die ook aandacht en ondersteuning vragen en kansen bieden. Deze innovatieve cultuurideeën bieden ook genoeg voer voor evaluatie en mogelijk nieuw of aangepast gemeentelijk cultuurbeleid.

Ook moeten wij de samenwerking met de cultuurregio Zuid-Limburg niet vergeten, alsmede de samenwerking in de euregio. Kortom, er is nog genoeg werk te verrichten voor onze Maastrichtse cultuur.

Als Senioren Partij Maastricht zien wij uit naar een evaluatie van de innovatieagenda en daarnaast een breed, sector overschrijdend, stadsgesprek over een Maastrichtse cultuurvisie en de uitwerking mede hiervan in een geformuleerde cultuurvisie voor Maastricht vanaf het eerste kwartaal 2020.”

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken