skip to Main Content

OPINIE Maastricht schreeuwt om betaalbare, eigentijdse woningen voor senioren

OPINIE Maastricht Schreeuwt Om Betaalbare, Eigentijdse Woningen Voor Senioren

Door John Steijns

De deze week gepubliceerde cijfers van het CBS over de stijging van de woninghuren heeft vooral  geleid tot ergernis en woede. In de regio Rotterdam en Amsterdam stijgen de huren het hardst, soms wel tot 9% in het geval er sprake is van een huurderwisseling.

Woede ook op het Binnenhof. De Eerste Kamer stemde in juni in meerderheid voor een motie van afkeuring tegen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, omdat ze voor de zomervakantie had geweigerd de huren te bevriezen. Terecht roepen ook de ouderenorganisaties dat  de minister in actie moet komen. Immers 42 procent van alle woningen zijn huurwoningen.

Het inmiddels uitgelekte bericht dat de verhuurdersheffing in 2021 zal worden verlaagd is, gelet op de recente huurverhogingen, mosterd na de maaltijd.

De centrale vraag die terecht wordt gesteld luidt: is de inflatie de oorzaak van de recente huurstijging of is het de ruime vrijheid die verhuurders krijgen om de bewoners van hun onroerend goed huurverhogingen op te leggen? Woningcorporaties voeren maar al te vaak op dat de verhuurdersheffing die hun vanuit Den Haag wordt opgelegd mede de boosdoener is. Het inmiddels uitgelekte bericht dat de verhuurdersheffing in 2021 zal worden verlaagd is, gelet op de recente huurverhogingen, mosterd na de maaltijd.

Linksom of rechtsom, het is de huurder die het gelag betaalt. Met name ouderen met AOW, al dan niet aangevuld met een klein pensioen, zijn vooral de klos aangezien de huurverhoging niet volledig gecompenseerd zal worden via de huurtoeslag.

Vanuit het gemeentelijk woningbeleid zal dan ook prioriteit moeten worden gegeven aan nieuwbouw gericht op de seniorenmarkt.

De huurverhogingen zijn financieel een zware aanslag op de beurs van de ouderen. Daar komt nog eens bij dat veel woningen ook qua woongenot te wensen overlaten, ondanks alle intenties en ambities van provincie, gemeente, corporaties, projectontwikkelaars, bouwers, financiers en zorgaanbieders.

Ook de Senioren Partij Maastricht krijgt maar al te vaak signalen dat veel woningen niet zijn toegesneden op de ‘nieuwe’ combinatie van wonen, zorg en welzijn, ondanks de wens om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te leven.

Vanuit het gemeentelijk woningbeleid zal dan ook prioriteit moeten worden gegeven aan nieuwbouw gericht op de seniorenmarkt, zowel in de koop- als in de huursector. Hierbij is de toename van eenpersoonshuishoudens absoluut een must.

Realiseer op korte termijn interessante en vooral ook betaalbare woonalternatieven in een levensloopbestendige woonomgeving.

Bij het ontwikkelen van nieuwe plannen op korte termijn zal dan ook volop rekening moeten worden gehouden met het feit dat het meer dan ooit noodzakelijk is dat senioren niet alleen hun gezondheid, maar ook hun zelfstandigheid en niet te vergeten sociale netwerk op peil kunnen houden. Alleen dan kan worden voorkomen dat ouderen tussen wal en schip terecht komen met alle problemen van dien.

Kortom de opgave voor plannen op korte termijn zijn klip en klaar: realiseer op korte termijn interessante en vooral ook betaalbare woonalternatieven in een levensloopbestendige woonomgeving. Voor de wijken Pottenberg en Malpertuis liggen de plannen op de tekentafel, maar Maastricht heeft nog tientallen wijken en buurten die schreeuwen om betaalbare, eigentijdse woningen voor senioren.

John Steijns is fractievoorzitter van de Senioren Partij Maastricht in de Maastrichtse gemeenteraad

 

Back To Top
×Close search
Zoeken